+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Metodika MŠMT pro poskytování podpůrných opatření žákům s OMJ

MŠMT ve spolupráci s NPI ČR vydalo metodiku pro školská poradenská zařízení, jehož cílem je sjednotit postup poraden při poskytování podpory žákům s OMJ podle § 16 ŠZ, a to i v návaznosti na nový systém jazykové přípravy podle § 20 ŠZ. Podpora podle § 16 ŠZ zůstává nezměněna a je důležitou součástí komplexní podpory pro žáky s OMJ ve školách. Školy ji mohou využívat jako souběžnou i navazující podporu pro žáky s OMJ účastnící se jazykové přípravy, současně zůstává jedinou možnou podporou pro ty, kteří na jazykovou přípravu nemají nárok a ze systému vypadávají.

publikováno: 09. 09. 2021

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.