+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

MHMP: Bezplatné kurzy češtiny pro středoškoláky

Magistrát hlavního města Prahy i ve školním roce 2019/2020 realizuje ve spolupráci s Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy bezplatné kurzy češtiny pro žáky s OMJ na středních školách s cílem podpořit nově příchozí, stávající i připravující se žáky k maturitě z ČJL.

Kurzy zahajují výuku již v září. Do kurzů je možné se přihlašovat i v průběhu roku do naplnění kapacity kurzu. Více informací na stránkách Jazykové školy: http://www.sjs.cz/czech-for-foreigners/kurzy-pro-stredoskolaky-s-omj.html

Nabídka kurzů:

1. Celoroční kurz A1 a A2 – 4, resp. 2 vyučovací hodiny týdně (čtyřletý kurz): Pro studenty 1. a 2. ročníků s velmi elementární znalostí češtiny.

2. Celoroční kurz B1 – 2 vyučovací hodiny týdně (dvouletý kurz): Pro studenty 2. a především 3. ročníků se střední úrovní znalostí češtiny. Jejich cílem je zvýšení jazykových kompetencí jazyka, především psaného jazyka a znalostí české gramatiky. Jsou vhodné jako příprava k maturitní zkoušce.

3. Pololetní kurz – 2x týdně 2 vyučovací hodiny (září – leden): Pro studenty 4. maturitního ročníku jako jazyková příprava ke zvládnutí maturitní zkoušky z češtiny.

Přečtěte si bližší informace ke kurzům češtiny pro středoškoláky v Praze nebo si rovnou stáhněte přihlášku.

publikováno: 04. 10. 2019

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.