+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

MŠMT: šablony na adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny leden-červen 2023

MŠMT připravilo novou dotační výzvu na podporu nově přicházejících dětí z Ukrajiny:

Adaptační skupiny pro děti migrující z Ukrajiny (leden - červen 2023) - nescholarizované

  • Dotace na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti (3- 18 let) cizinců migrující z Ukrajiny, které pobývají v ČR a nenavštěvují školu (MŠ, ZŠ, SŠ).
  • Určeno na adaptační volnočasové skupiny konané v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023.
  • Cílem je podpořit adaptaci a socializaci dětí cizinců na české prostředí, podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti cizince na nástup do českých škol a školských zařízení, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí cizinců.
  • Výzva obsahuje dvě možné aktivity: Aktivita A – adaptační skupiny pro 10 – 20 dětí, aktivita B – adaptační skupiny pro 6 – 10 dětí.
  • Výstupem je blok 20 hodin volnočasových aktivit s doprovodným rozvojem řečových dovedností u dětí cizinců.
  • Aktivita musí být realizovaná v rozsahu minimálně 20 hodin, a to po dobu 14 dnů po sobě jdoucích s možností nerovnoměrného hodinového rozložení v tomto časovém období.
  • Žádost musí být doručena ministerstvu nejpozději do 30. 04. 2023.
  • Výzva Adaptační skupiny (leden-červen 2023) ke stažení.
publikováno: 03. 01. 2023

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.