+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

MŠMT upravuje svůj návrh aneb byli jsme vyslyšeni!

Rádi bychom všem příznivcům poděkovali za podporu otevřeného dopisu k návrhu jazykové přípravy pro žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. Včera jsme dostali vyjádření náměstka sekce vzdělávání, sportu a mládeže Karla Kováře a dnes i samotného pana ministra Plagy, ve kterých informují, že systém určení škol zajišťujících jazykovou přípravu ještě na základě našich podnětů doznal změn. Od nového roku bude takováto škola minimálně v území každé ORP (bude-li třeba).

Zároveň s tím ujišťují, že podpora ve výuce z podpůrných opatření bude zachována.

Avizují také záměr při nejbližší příležitosti rozšířit cílovou skupinu dětí a žáků s nárokem na jazykovou přípravu také o občany ČR s neznalostí jazyka.

V tuto chvíli je tedy připraven od roku 2021 ke spuštění nový systém jazykové přípravy, který může zásadně zlepšit rovné příležitosti ve vzdělávání dětí a žáků s OMJ v MŠ a ZŠ, po kterém voláme již od roku 2014 v našich prvních systémových doporučeních.

Máme tedy co slavit!

Ale…

Na druhou stranu je třeba říci, že ačkoliv je nový systém krok správným směrem a jsme opravdu rádi, že bude zaveden, ideální by byla podpora ve všech kmenových školách, přizpůsobená potřebám žáků i možnostem školy. Takovouto individualizaci zatím nový systém neumí. Doufáme ale, že pilotní rok ukáže, že se podpora může individualizovat a že je to třeba.

Problémem je také výše alokovaných peněz. Ta by podle našich propočtů (a také původních propočtů MŠMT) měla být až 5x vyšší.

Bohužel chybí také plynulá návaznost na podporu přímo ve výuce, které se žáci účastní bez porozumění. Nutnost doporučení z PPP je často překážkou k dosažení podpory nebo jen přizpůsobení výukových cílů a obsahů. Zásadně chybí také jazyková příprava před vstupem na SŠ.

I přes tyto nedostatky věříme, že budou následovat další změny, které situaci ještě zlepší.  V lednu plánujeme k tisku náš nový policy paper, který potřebné změny přehledně shrnuje.

publikováno: 15. 12. 2020

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.