+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

MŠMT vyhlásilo šablony na podporu dětí z Ukrajiny

MŠMT připravilo nově 2 dotační výzvy (šablony) na podporu nově přicházejících dětí z Ukrajiny:

1) Výzva: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

 • volnočasové adaptační skupiny pro děti od 3 do 15 let migrující z Ukrajiny, které pobývají v ČR,
 • cílem je podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí,
 • realizace v období od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022,
 • žádost musí být doručena ministerstvu nejpozději do 31. 05. 2022,
 • aktivita A – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 6 let věku (nejméně 12 dětí a maximálně pro 24 dětí, které nejsou dětmi či žáky MŠ nebo ZŠ, s možností doprovodu rodiče či jiné pečující osoby. V průběhu letních prázdnin mohou být do aktivity zapojeny i ty děti, které jsou dětmi nebo žáky MŠ nebo ZŠ),
 • aktivita B – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 6 do 15 let věku (pro minimálně 15 dětí , které nejsou dětmi či žáky MŠ nebo ZŠ. V průběhu letních prázdnin mohou být do aktivity zapojeny i děti, které jsou dětmi nebo žáky mateřské nebo základní školy),
 • aktivita C – Volnočasové adaptační aktivity pro děti cizince od 3 do 15 let věku organizované obcemi I. a II. typu (pro nejméně 8 dětí a maximálně 12 dětí, které nejsou dětmi či žáky MŠ nebo ZŠ. V průběhu letních prázdnin mohou být do aktivity zapojeny i děti, které jsou dětmi nebo žáky MŠ nebo ZŠ).
 • 2) Výzva: Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

  • jazykové kurzy zaměřené na podporu dovedností v českém jazyce pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny,
  • 80hodinová výuka češtiny jako druhého jazyka konaná mimo školní výuku,
  • pro děti, které se neúčastní vzdělávání ve škole zapsané ve školském rejstříku, lze aktivitu realizovat po celý den,
  • realizace v období od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022,
  • min. intenzita výuky ČDJ 2 vyučovací hodiny denně, maximální intenzita v rozsahu 4 hodiny denně, min. 4 dny v týdnu,
  • pro skupinu min. 4, maximálně 10 dětí (počet zapsaných dětí v kurzu se může během jeho realizace měnit),
  • kurz češtiny vede lektor či jiná osoba, která bude žadatelem určena (výběr osoby k vedení kurzu je plně v kompetenci žadatele),
  • uvedené informace odpovídají 1 jednotce (je možné žádat i více jednotek),
  • o dotaci mohou žádat: veřejná vysoká škola, právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku, územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy, dobrovolný svazek obcí,
  • žádost musí být doručena ministerstvu nejpozději do 31. 05. 2022.

  Více informací na stránkách https://www.edu.cz

  3) Prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

  • prezenční jazykové kurzy zaměřené na podporu češtiny pro děti ve věku 6 až 18 let migrující z Ukrajiny,
  • šablona na blok 20 vyučovacích hodin češtiny jako druhého jazyka,
  • kurz může probíhat kdykoliv během dne,
  • min. intenzita 2 vyučovací hodiny denně, a maximální intenzita v rozsahu 4 hodiny denně, min. 4 dny v týdnu,
  • pro skupinu min. 6, maximálně 12 dětí (počet zapsaných dětí v kurzu se může během jeho realizace měnit),
  • kurz češtiny vede lektor či jiná osoba, která bude žadatelem určena (výběr osoby k vedení kurzu je plně v kompetenci žadatele),
  • uvedené informace odpovídají 1 jednotce (je možné žádat i více jednotek),
  • o dotaci mohou žádat: veřejná vysoká škola, právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku, územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí, krajem, hl. městem Prahou, městskou částí hlavního města Prahy nebo dobrovolným svazkem obcí,
  • žádost musí být podána nejpozději do 01. 07. 2022.
publikováno: 11. 04. 2022

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.