+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

NOVĚ: Praha zřídila pro středoškoláky s OMJ kurzy češtiny zdarma

Rada hl. m. Prahy schválila podporu projektu Výuka českého jazyka pro žáky středních škol s odlišným mateřským jazykem, za účelem prevence školního neúspěchu a zároveň přípravy pro úspěšné složení maturitní zkoušky.

Projekt je realizován příspěvkovou organizací Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. Jedná se o kurzy českého jazyka pro žáky SŠ s odlišným mateřským jazykem.

Kurzy jsou pro žáky středních škol bezplatné. Je vybírána vratná záloha jako jistina, že žák neukončí docházku předčasně (nutnost absolvovat 75%). Při přihlášení do kurzu zájemce doloží, že je žákem střední školy.

Kurzu začínají v týdnu od 10. 9. 2018. Do kurzů je možné se přihlašovat i v průběhu roku do naplnění kapacity kurzu.

Přihláška do kurzu v příloze.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na kontakty:
- Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, e-mail: jo1@sjs.cz, reditel@sjs.cz, tel.: 222 231 338
- Odbor školství a mládeže MHMP, Mgr. Halka Smolová Závorová, halka.smolova.zavorova@praha.eu, tel. 236 005 253

Nabídka kurzů češtiny pro studenty s OMJ – 3 druhy kurzů:

1. Celoroční kurz – 1x týdně 2 vyučovací hodiny (čtyřletý kurz):
Kurzy jsou určeny studentům prvních, případně druhých ročníků s velmi elementární znalostí češtiny, tzn. na úrovni A1 – A2. Jejich cílem je zvýšení jazykových kompetencí studenta, a tím napomoci lepšímu zvládání učiva. Kurzy jsou zakončeny jazykovou zkouškou. Otevírají se dva kurzy:

pondělí 15:00 – 16:30
čtvrtek 15:00 – 16:30

2. Celoroční kurz – 2x týdně 2 vyučovací hodiny (dvouletý kurz):

Kurzy jsou určeny žákům druhých a především třetích ročníků se střední úrovní znalostí češtiny, tzn. okolo úrovně B1. Jejich cílem je zvýšení jazykových kompetencí jazyka, především psaného jazyka a znalostí české gramatiky. Jsou vhodné jako příprava k maturitní zkoušce. Kurzy jsou zakončeny jazykovou zkouškou. Otevírají se dva kurzy:

pondělí + středa 14:30 – 16:00
pondělí + středa 16:10 – 17:40

3. Pololetní kurz – 2x týdně 2 vyučovací hodiny (září – leden):

Kurz je určen studentům maturitního ročníku jako jazyková příprava ke zvládnutí maturitní písemné zkoušky z češtiny; je tedy zaměřen především na opakování gramatiky a na procvičování písemného a ústního projevu. V rámci výuky jsou používány mimo jiné maturitní didaktické testy a další přípravné materiály. Kurz je zakončen zkouškou. Otevírá se jeden kurz:

úterý + čtvrtek 15:00 – 16:30

publikováno: 20. 09. 2018

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.