+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Noví dvojjazyční asistenti a asistentky pedagoga působí v pražských školách

Stále více se na nás obrací základní i mateřské školy, které potřebují pomoc ve vzdělávání a začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Výzvy jsme vyslyšeli a ve školním roce 2018/2019 jsme v rámci projektu Dvojjazyční asistenti do škol navázali na naše předchozí letité zkušenosti a vyškolili dalších 23 zájemců o tuto profesi. Podařilo se nám také navázat spolupráci s řadou pražských škol, které mají o specializované pedagogické pracovníky zájem.

A v čem jejich specializace spočívá? Dvojjazyční asistenti mají výhodu v tom, že kromě češtiny ovládají další jazyk či jazyky, v ideálním případě stejné jako děti s OMJ ve třídách. Mohou fungovat jako vícejazyčný zdroj pro učitele a pomohou jim s výukou a začleněním nových žáků, kterým obzvlášť v náročných prvních měsících po nástupu do školy poskytují velkou oporu.

„Odnáším si nové znalosti a sebejistotu. Mám v životě nový cíl, chtěla jsem se vrátit k pedagogice, jsem ráda, že teď můžu dělat asistentku.”

DAPNěkteří z absolventů už dříve jako asistenti pedagog a ve školách působili a díky vzdělávacímu programu, který zahrnoval deset prezenčních seminářů, dvacetihodinovou praxi a závěrečnou zkoušku, si zvýšili kvalifikaci potřebnou pro práci s dětmi s OMJ. Dva běhy programu celkem absolvovalo 22 účastnic a 1 účastník, kteří pochází například z Ruska, Ukrajiny, Mongolska, Vietnamu nebo Bulharska. Pro některé z nich absolvování programu znamenalo návrat k původní profesi, protože ve svých zemích původu buď ve školství pracovali, nebo vystudovali obor s pedagogickým zaměřením. Náš vzdělávací program je ale otevřený všem, kteří mají motivaci, potřebné schopnosti pro práci s dětmi a znalost češtiny a druhého jazyka.

Během programu si účastníci rozvíjeli své znalosti a dovednosti v seminářích zaměřených na pozici a roli asistenta v české škole, spolupráci a komunikaci s učitelem a rodiči, výuku češtiny jako druhého jazyka, či na osobnostní rozvoj a práci s předsudky. Navíc měli možnost zdokonalovat si svoji znalost češtiny v kurzu českého jazyka specializovaného na témata spojená se školním prostředím. V projektu vznikly užitečné sylaby, které mohou sloužit jako přehled základních jazykových kompetencí vhodných pro vykonávání profese dvojjazyčného asistenta.

„Spolupráce s asistentkou byla příjemná, velmi pomáhala dětem, snažila se s nimi zapojit do konverzace i o přestávkách.“ (učitelka, ZŠ, Praha)

Během praxe na školách si účastníci vyzkoušeli asistenci pedagogům přímo ve třídách. Někteří se osvědčili a dostali rovnou nabídku na zaměstnání a mohli tak pokračovat tam, kde praxi plnili. Další pak našli zaměstnání v jiných školách, nebo začnou pracovat v této profesi od nového školního roku. Ostatní mají v úmyslu nastoupit do zaměstnání poté, co dosáhnou vyšší úrovně znalosti českého jazyka.

„Při výuce se asistentka aktivně, empaticky, s respektem a s ohleduplností vůči vyučující zapojovala do činností, pomáhala potřebným a sama iniciativně sledovala dění ve třídě. V případě potřeby vypomohla slabším a problémovým žákům, a to nejen žákům s OMJ. S žáky a personálem komunikovala vždy velmi mile, pomáhala žákům s uvedením názoru, prováděla kontrolu jejich činností, vhodně využívala svých verbálních i nonverbálních prostředků komunikace. Přítomnost asistentky ve výuce a na škole hodnotíme jako přínos pro všechny zúčastněné strany.” (zástupkyně ředitelky, ZŠ, Praha)

Důležitou oblastí úspěšného začleňování dětí s OMJ a zapojení asistenta v praxi je rozvoj spolupráce v týmu asistent a učitel. V projektu jsme proto nabídli tandemové workshopy, kterých se účastnily dvojice učitelů a asistentů, kteří si ujasnili své role a kompetence.

Spolupráce se školami, zejména v rámci praxe, napomohla odbourání obav z “neznámého”. Ze strany škol a učitelů jsme se setkali s pozitivním ohlasem na zapojení dvojjazyčných asistentů pedagoga do výuky.

“Zpočátku jsem se bála, že mě bude další osoba při výuce rušit, nikdy jsem ve třídě asistenta neměla, ale musím říci, že jsme si od první chvíle velmi sedly a připadalo mi, jako by s námi paní asistentka pracovala od začátku školního roku.” (učitelka, ZŠ, Praha)

V projektu jsme pro pedagogické pracovníky a vedení škol připravili dvě metodická videa pro mateřské a základní školy. Ta představují specifika a přínosy působení dvojjazyčného asistenta pedagoga ve škole.

Ve všech aktivitách plánujeme v METĚ pokračovat. V případě zájmu kontaktujte koordinátorku projektu Hanu Víznerovou na e-mailu viznerova@meta-ops.cz a sledujte naše webové stránky s aktuální nabídkou vzdělávání. Využít můžete také metodickou podporu odborných pracovnic (Kristýna Chmelíková pro MŠ a Jana Vávrová pro ZŠ). Kontakty najdete na portálu Inkluzivní škola.cz.

Připravila: Hana Víznerová

Projekt Dvojjazyční asistenti do škol (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000806) je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

 

OPPPR Prague

 

publikováno: 29. 08. 2019

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.