+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

NOVINKA: Adaptační koordinátoři do škol (NPI ČR)

Národní institut pro další vzdělávání (NPI ČR) nabízí v rámci podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky – cizince novou aktivitu - Adaptační koordinátoři do škol.

Cílem této aktivity je poskytnout dítěti/žáku–cizinci (plní povinnou školní docházku) podporu při jeho adaptaci na nové kulturní prostředí a odlišné životní podmínky prostřednictvím adaptačního koordinátora. Adaptační pracovník bude žákovi k dispozici po dobu 4 týdnů po jeho nástupu do školy. Po tu dobu mu bude nápomocný při jeho adaptaci, může dočasně zajišťovat i výuku základních pozdravů a frází v češtině.

Více informací k tomuto tématu najdete na stránkách NPI ČR a v příloze níže. Kontaktovat můžete také koordinátory krajských center podpory pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky cizinci (při NPI ČR). Tito pracovníci poskytují pedagogům také metodickou podporu a poradenství, workshopy, síťování a nabídku metodických materiálů. Kontakty na krajské koordinátory.

Krajská centra podpory NPI ČR nabízejí školám také tlumočnické a překladatelské služby.

Více informací čtěte v přílohách níže.

publikováno: 05. 09. 2018

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.