+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Novinky ve školním roce 2017/2018 MŠMT

Nový školní rok 2017/2018 s sebou přináší jisté legislativní změny, které se mj. dotýkají také žáků s OMJ. Informační přehled o důležitých změnách v legislativě od 1.9. 2017 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svých stránkách: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/novinky-ve-skolnim-roce-2017-2018

Úpravou prošel školský zákon, kde se mj. nově rozšiřuje § 20 o osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí. Platné znění školského zákona naleznete zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-1-9-2017-do-31-8-2018

K největším změnám ve školském zákoně pak patří úprava podmínek při konání státní části maturitní zkoušky z ČJL pro žáky s OMJ. Více se k tomuto tématu dočtete v našem aktualizovaném článku Maturita z ČJL.

Nově byla také upravena vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Od 1.9. 2017 dle této vyhlášky platí, že od podání žádosti k vyšetření do termínu vyšetření nesmí uplynout více než 4 měsíce. Celou vyhlášku v platném znění naleznete na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-1

publikováno: 13. 09. 2017

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.