+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Setkání k výuce češtiny jako druhého jazyka v ZŠ: novinky a sdílení zkušeností učitelů a asistentů

Dozvíte se novinky, které vám pomohou i při práci s novými příchozími žáky z Ukrajiny.
Témata setkání:
o Informace k legislativě (hodnocení, ŠVP…)
o Novinky ve výukových materiálech (tištěných i online)
o Výuka češtiny v heterogenní skupině
o Sdílení zkušeností - i v rámci nové a náročné situace příchozích žáků z Ukrajiny

Termín: 2. června 2022 (15:00 - 18:00 hodin)
Rozsah: 3 hodiny
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Setkání povedou: Zuzana Janoušková, Zuzana Prokopová
Cena: zdarma po registraci

Platforma je určena pedagogickým pracovníkům, dvojjazyčným asistentům pedagoga vykonávajícím svou činnost z více jak 50 % na území hl. m. Prahy.

publikováno: 13. 05. 2022

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.