+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Asistujeme u nově příchozích dětí z Ukrajiny - online diskusní setkání

SOUČASNOST A BUDOUCNOST POZICE UKRAJINSKÉ ASISTENTKY VE ŠKOLÁCH

  • Zaměstnali jste ve škole asistentky/asistenty z Ukrajiny?
  • Přemýšlíte, jak je co nejlépe zapojit do školního prostředí?
  • Jak se liší jejich práce ve školách od běžných asistentů pedagoga a v čem spočívá jejich přínos pro podporu vícejazyčných dětí a žáků?

Online diskusní setkání Asistujeme u nově příchozích dětí z Ukrajiny aneb zapojujeme vícejazyčnost je určeno vedení škol (MŠ, ZŠ, SŠ), pedagogům a pedagožkám, asistentům a asistentkám pedagoga i zástupcům odpovědných orgánů, jejichž činnost se dotýká práce asistentů pedagoga a/nebo podpory vícejazyčných dětí a žáků (či obecněji inkluzivního vzdělávání).

Kdy: 29. listopadu 2022
Čas: 15.00-17.00
Kde: online, platforma ZOOM

Registrujte se.

Cílem diskusního setkání je představit pozici ukrajinské/ho asistentky/ta pedagoga (AP) jako prospěšného a efektivního nástroje podpory vícejazyčných dětí a žáků ve školách (mateřských, základních i středních). Zástupce MŠMT poukáže na důležitost tohoto opatření a jeho formát do budoucna. Zástupkyně ředitele se podělí o dobrou praxi se zaměstnáváním ukrajinských pedagogických pracovníků a svou vlastní zkušenost představí dvojjazyčná asistentka pedagoga (DAP), která pracuje s žáky z Ukrajiny. Dozvíte se blíže, co přesně je náplní práce ukrajinských AP a DAP, v čem se pozice liší od běžných asistentů pedagoga a v čem spočívá přínos jejich zapojení do školního prostředí. Závěrem setkání proběhne diskuze.

Na setkání vystoupí:
Za METU, o.p.s.:
• Kristýna Titěrová, programová ředitelka
• Zuzana Prokopová, odborná pracovnice a metodička pro DAP

Zkušenosti s prací DAP/ukrajinských AP ve školách a dobrou praxi představí:
• ukrajinská asistentka pedagoga v ZŠ/MŠ (bude upřesněno)
• Jana Hanáková, zástupkyně ředitele, ZŠ a MŠ Chodov, Praha

Pohled klíčových aktérů představí:
• Svatopluk Pohořelý, MŠMT, Sekce vzdělávání a mládeže

Kontaktní osoba:
Hana Víznerová
viznerova@meta-ops.cz
608 956 542

Registrujte se zde
publikováno: 01. 11. 2022

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.