+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Kritéria hodnocení


Kritéria hodnocení jsou pro evaluaci klíčová, neexistuje ovšem jednoznačný návod, jaká zvolit. Vždy to závisí na konkrétní situaci.

Zde jsou uvedeny příklady možných kritérií:

  • plnění cílů stanovených vzdělávacím programem
  • vzdělávací výsledky
  • sociální aspekt integrace
  • spokojenost a motivovanost žáka
  • kvalita kompenzace jazykové bariéry
  • spokojenost rodičů

Literatura: K. Kaprálek, Z. Bělecký: Jak napsat a používat individuální vzdělávací program, Portál, Praha, 2004

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.