+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Metodické a organizační zajištění VP


Po stanovení vzdělávacích cílů následuje samotná tvorba VP a je při ní důležité rozhodnout, jakou cestou cílů dosáhneme.

Především je dobré uvažovat s ohledem na organizační, personální, materiální a finanční zajištění tohoto plánu. Jestliže je hlavním cílem co nejrychleji odstranit jazykovou bariéru, mělo by tomu být vše přizpůsobeno.

Po organizační stránce se nabízí několik možností, např. doučování ČJ, tutoring, podpora spolužáků-patronů, asistent pedagoga, kurz ČJCJ pro cizince, posílení hodin ČJ v nižších ročnících atd.

Po personální stránce je možné využít kurzů pro lektory ČJCJ v rámci dalšího vzdělávání pedagogů, opět se nabízí i role zkušeného asistenta.

Materiální zajištění v podobě učebnic ČJCJ, dvojjazyčných slovníků, názorných přehledů, tabulek, CD atd. souvisí s finančním zajištěním celého VP. Tato stránka by neměla být opomíjena.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.