+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Specifické vzdělávací cíle češtiny pro cizince


Pokud do školy nastoupí žák-cizinec, který nemá dostatečnou znalost češtiny, je důležité si uvědomit, že nejprve je nutné naučit jej nebo ji komunikovat v češtině. Tomu by také měla být podřízena veškerá počáteční aktivita směrem k tomuto žákovi. Vzdělávací cíle by měly být modifikovány právě vzhledem k osvojení češtiny.

Zde jsou příklady specifických vzdělávacích cílů češtiny pro žáka-cizince:

  • seznámení se zvukovou podobou českého jazyka
  • nácvik správné výslovnosti a intonace co nejblíže jazykové normě
  • vytváření a rozvíjení slovní zásoby
  • rozvíjení dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a jednoduše na ně reagovat v řečové komunikaci v běžných školních a životních situacích
  • seznámení s psanou podobou českého jazyka a se vzájemnými souvislostmi psané a zvukové podoby

U ostatních předmětů by měly být cíle také zaměřeny především na rozvíjení slovní zásoby v daném předmětu, osvojování terminologie a praktické dovednosti, při kterých není jazyková bariéra na překážku.

Charakteristiku jednotlivých jazyků a jejich odlišnost od češtiny naleznete v sekci Čeština a jiné jazyky, případně u jednotlivých profilů zemí, odkud cizinci přicházejí.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.