+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Pozvánka na panelovou diskuzi ke vzdělávání žáků s OMJ na SŠ

Společnost META Vás srdečně zve na panelovou diskuzi k podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem na SŠ: ZÁKLADKOU TO NEKONČÍ. Koná se 21. 3. 2019 od 14 do 17 hodin v Goethe-Institutu v Praze. Přijďte diskutovat témata spojená se studiem žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na českých středních školách, a to od přijímacího řízení po maturitní zkoušku.

Probereme překážky, které brání vstupu mladých lidí s nedostatečnou znalostí akademické češtiny na SŠ. Zabývat se budeme možnostmi jejich jazykové přípravy, způsoby podpory samotných škol a systémovými opatřeními, které mohou podpořit otevřenost a rozvoj českého středního vzdělávání. Necháme se inspirovat od škol, které mají s podporou žáků s OMJ zkušenosti a úspěchy.

Akce se koná v rámci projektu Don’t give up!, který je zaměřený na jazykovou podporu žáků s OMJ před vstupem a v průběhu studia na SŠ. Žáci absolvují intenzivní roční přípravný kurz českého jazyka, zdokonalovací kurzy a jsou jim poskytovány poradenské služby. Zkušenosti z projektu budou na panelové diskusi představeny a rádi bychom s Vámi diskutovali o tom, zda je tento způsob podpory vhodný.

K diskuzi zveme především vedení, učitele ČJ, výchovné poradce a psychology středních škol, výchovné poradce základních škol, zástupce pedagogicko-psychologických poraden, vedoucí školských odborů, zástupce MŠMT a MV, center pro integraci cizinců, Úřadu vlády, NIDV a NÚV.

Přihlaste se už nyní (kapacita je omezena)
Pozvánka ke stažení

Pořádá META, o.p.s. ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců a s laskavou podporou dánskách The Velux Foundation.

publikováno: 04. 02. 2019

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.