+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Přeložené informace pro rodiče o bezpečnosti a provozu základních škol

NPI ČR připravil přehled nejdůležitějších informací pro rodiče o bezpečnostních pravidlech a provozu základních škol do konce školního roku, který byl přeložen do 13 jazyků žáků s OMJ. Jedná se o výtah z dokumentu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Přehled obsahuje informace týkající se cesty do školy, pohybu před školou, vstupu do budovy školy, pobytu ve škole a ve třídách, co dělat při podezření na onemocnění COVID-19, doporučení pro rizikové skupiny žáků. Také zahrnuje specifické instrukce pro skupiny žáků 1. stupně a pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy.

publikováno: 15. 05. 2020

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.