+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Přibylo Vám do třídy dítě a nerozumí česky? META Vás provede prvními kroky při jeho začlenění

V posledních dvou letech jde téma vzdělávání a začleňování žáků cizinců v českých školách kupředu. Jedním z důvodů může být změna legislativy a s ní zvýšená pozornost zaměřená na děti a žáky, kteří mají nedostatečnou či žádnou znalost vyučovacího jazyka. Zájem o téma projevují učitelé a školy, které čelí výzvě začlenit nejen děti cizince, ale i děti, které mají např. české občanství, ale česky neumí a přicházejí do školy třeba i v průběhu školního roku a potřebují intenzivní výuku češtiny. META se dlouhodobě tématem inkluze dětí s odlišným mateřským jazykem zabývá a nabízí pedagogům kromě metodické podpory a poradenství i řadu seminářů.

Pedagogy, kteří se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) začínají, ale i ti, kteří se s tématem již setkali, provede META jednotlivými kroky od příchodu žáka do školy, přes obsah výuky až po formu komunikace. Vše nabízí META prostřednictvím jednodenního akreditovaného semináře Jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a nabízí současné přístupy a nástroje pro zapojení žáků do výuky. Obsah semináře vychází z potřeb učitelů a vedení škol v celé České republice, kterým META poskytujeme poradenství, metodickou podporu, publikace k tématům organizace jazykové přípravy a metodiku výuky češtiny jako druhého jazyka.

META nabízí seminář ve 4 a 8 hodinovém rozsahu.

Přihlaste se už nyní:
19. listopadu v Brně
https://www.inkluzivniskola.cz/seminare/prvni-kroky-pri-podpore-zaku-s-o...

Seminář si můžete objednat přímo do vaší sborovny:

První kroky, 4 hodinový
https://www.inkluzivniskola.cz/seminare/prvni-kroky-pri-podpore-zaku-s-o...

První kroky, 8 hodinový
https://www.inkluzivniskola.cz/seminare/prvni-kroky-pri-podpore-zaku-s-o...

Semináře METY jsou vedeny interaktivní a zážitkovou formou, učitelé si sami vyzkouší aktivity do třídy a metody práce s žáky s OMJ. Mají možnost sdílet s ostatními účastníky a lektory semináře své zkušenosti a potřeby.

Na co konkrétně se mohou účastníci semináře těšit?

  • Dozvíte se, s čím začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny, co ho učit nebo jak s ním komunikovat.
  • Seznámíte se s funkčními a reálnými modely škol a dozvíte se, jakým způsobem organizují výuku češtiny a podporu žáků s OMJ ve výuce a odejdete s představou/návodem, jak a co můžete pro žáky udělat v podmínkách vaší školy.
  • Dozvíte se aktuální legislativní ustanovení a rámec pro praxi škol při vzdělávání žáků s OMJ, např. přijetí do ZŠ, zařazení do ročníku, na jakou podporu mají žáci nárok, za co a jak hodnotit žáky bez znalosti češtiny aj.
  • Nebude chybět téma komunikace a spolupráce s rodiči žáků s OMJ.
  • Ze semináře si odnesete přehled dostupných materiálů, metodik a zdrojů pro práci s žáky s OMJ a informace, kam a na koho se obrátit, když potřebujete konzultovat konkrétní postupy nebo nejasnosti.

Další užitečné informace a materiály najdete na portálu Inkluzivní škola.cz i kompletní nabídku AKTUÁLNĚ OTEVŘENÝCH SEMINÁŘŮ.

publikováno: 15. 09. 2019

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.