+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Projekt Dvojjazyční asistenti do škol (DAP)

Společnost META nabízí první ze dvou kurzů pro dvojjazyčné asistenty pedagoga realizovaných v projektu Dvojjazyční asistenti do škol, který proběhne v období od 30. října 2018 do 20. února 2019 vždy odpoledne jednou týdně. V rámci projektu bude kurz pro účastníky zdarma.

Kurz v současné době probíhá a registrace na toto pololetí je uzavřena. Stejný kurz proběhne v příštím roce od února do května 2019.

Jeho rozsah je celkem 63 vyučovacích hodin. Jedná se o komplexní vzdělávací program, po jehož absolvování budou asistenti schopni efektivně pomáhat dětem a žákům s OMJ se vzděláváním, s osvojením češtiny a se začleněním do třídního kolektivu. Stanou se kompetentními spolupracovníky učitelů a partnery pro rodiče dětí a žáků s OMJ.
Pozor, nejedná se o kvalifikační, ale pouze o doplňkový kurz (kvalifikaci potřebnou pro vykonávání povolání asistenta pedagoga vymezuje zákon 563/2004 Sb. § 20)

Anotaci kurzu naleznete zde

V souvislosti s nedostatkem těchto asistentů udělá META i vlastní nábor přímo v komunitách cizinců. Cennou informací pro nás bude Vaše poptávka po asistentech s konkrétními jazykovými kompetencemi, tedy jakým druhým jazykem, kromě češtiny, by měli asistenti ve Vaší škole ideálně disponovat.

Asistent pedagoga - ilustrační foto Asistent pedagoga - ilustrační foto

Finance na zajištění dvojjazyčných asistentů pedagoga

O finanční prostředky na mzdy asistentů v Praze je možno zažádat prostřednictvím výzvy č. 49, Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR, která je koncipována stejně jako již ukončená výzva č. 28. Bližší informace naleznete zde. Výzva č. 49 byla vyhlášena 5. 12. 2018 a příjem žádostí o podporu bude ukončen 26. 9. 2019 (http://penizeproprahu.cz/harmonogram-vyzev/). Pokud budete potřebovat, se zpracováním žádosti o financování DAP Vám rádi pomůžeme.

INFORMACE O KURZU

KDY: 30. 10. 2018 - 20. 2. 2019
KDE: Praha, konkrétní místo bude upřesněno
ROZSAH: 63 vyučovacích hodin (42 hodin prezenční semináře, 21 hodin praxe)
CENA: zdarma
POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

CÍL KURZU

Cílem vzdělávacího programu je vzdělávání pedagogických asistentů, speciálně zaměřené na asistenci dětem a žákům s odlišným mateřským jazykem. Účastníci budou zorientováni v legislativní rovině této problematiky, dokáží podpořit pedagoga při začleňování dětí a žáků s OMJ do výuky a pracovat s dětmi a žáky s OMJ individuálně i ve výuce. Budou znát vhodné výukové materiály, umět je použít a vlastní i vytvářet. Dále si budou vědomi vlastního vztahu k lidem s odlišným mateřským jazykem a dokážou s ním pracovat. Budou kompetentní pro komunikaci s rodičem dítěte žáka s OMJ a přesně znát hranice role asistenta pedagoga.

OBSAH A TERMÍNY KURZU

  1) Pozice a role asistenta v české škole I. 30.10., úterý, 2 hodiny, 14:15-15:50
  2) Pozice a role asistenta v české škole II. 8.11., úterý, 4 hodiny, 13:45-17:00
  3) Cílová skupina – dítě/žák s odlišným mateřským jazykem I. 14.11., středa, 4 hodiny, 13:45-17:00
  4) Cílová skupina – dítě/žák s odlišným mateřským jazykem II. 20.11., úterý, 2 hodiny, 13:45-15:25
  5) První kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ 30.11., pátek, 2 hodiny, 13:45-15:25
  6) Výuka češtiny jako druhého jazyka I. 3. 12., pondělí, 4 hodiny, 13:45-17:00
  7) Výuka češtiny jako druhého jazyka II. 12. 12., středa, 4 hodiny, 13:45-17:00
  8) Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. 19.12., středa, 4 hodiny, 13:45-17:00
  9) Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem II. 2.1., středa, 4 hodiny, 13:45-17:00
  10) Osobnostní rozvoj a práce s předsudky 15.1., úterý, 4 hodiny, 13:45-17:00
  11) Komunikace a spolupráce s učitelem 22.1., úterý, 4 hodiny, 13:45-17:00
  12) Komunikace s rodiči dětí/žáků s OMJ a jejich podpora 29.1., úterý, 4 hodiny, 13:45-17:00
  13) Závěrečná zkouška 20. 2., středa, 0,5 hodiny, 14:00-19:00

  FORMA STUDIA

  Vzdělávací program je kombinací prezenčních vzdělávacích seminářů s kvalifikovanými lektory a hosty z praxe a praktické části v rámci souvislé praxe na vybrané MŠ/ZŠ/SŠ.

  Seminář je veden interaktivní formou a propojuje teorii s praxí. Praktická část programu bude probíhat ve vybraných školách, které v ideálním případě budou chtít účastníky kurzu následně zaměstnat.

  KONTAKT

  Pro více informací kontaktujte, prosím, koordinátorku projektu Hanu Víznerovou, viznerova@meta-ops.cz.

  Kurz se koná v rámci projektu Dvojjazyční asistenti do škol (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000806), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

  logo

   

publikováno: 27. 09. 2018

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.