+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Prosba pro asistenty: Zapojte se do krátkého dotazníkového šetření

Vážené kolegyně, vážení kolegové, asistentky a asistenti,

oslovujeme Vám s prosbou o Vaše zapojení do výzkumné ankety zaměřené na praxi asistentů, kteří ve školách v ČR pracují s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Cílem ankety je zjistit, které činnosti jsou v praxi asistentů významné, a poskytnout státním i nestátním institucím podklady pro další rozvoj práce asistentů.

Dotazník je určený všem asistentům (tj. asistentům pedagoga, školním asistentům i dvojjazyčným asistentům), kteří ve školách pracují s žáky s odlišným mateřským jazykem. Dotazník má 22 jednoduchých otázek a jeho vyplnění by Vám mohlo zabrat přibližně 15 minut.

K dotazníku se dostanete na tomto odkazu.

Dotazník vznikl ve spolupráci obecně prospěšné společnosti Nová škola a obecně prospěšné společnosti Meta – dvou organizací, které se podpoře asistentů věnují už více než patnáct let. Vyplněním dotazníku i Vy pomůžete k tomu, aby byla pozice asistentů ve školách do budoucna správně nastavena a využívána.

Předem děkujeme za vyplnění dotazníku a přejeme hodně úspěchů ve Vaší praxi!

Nová škola, o.p.s. & META, o.p.s.


Dotazníková anketa vznikla s podporu projektu „Rozvoj komunikace a spolupráce mezi rodiči romských sociálně znevýhodněných žáků a školou“ (Reg. č. 0016/2019/ACF/2). Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

publikováno: 16. 12. 2022

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.