+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Seminář ČOSIV: Jak podpořit děti s náročným chováním v důsledku negativních zážitků v raném dětství

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Iceland, Lichtenstein, Norway Grants a Østbytunet si Vás dovolují pozvat na seminář:

JAK PODPOŘIT DĚTI S NÁROČNÝM CHOVÁNÍM V DŮSLEDKU NEGATIVNÍCH ZÁŽITKŮ V RANÉM DĚTSTVÍ

Ve čtvrtek 21.11. 2019 od 13:00 do 16.00
v prostorách Pedagogické fakulty UK, místnost R016
Magdaleny Rettigové 47/4, Praha 1

Seminář bude v anglickém jazyce, tlumočení zajištěno

V České republice narůstá počet dětí s vývojovým traumatem. Ve školách se často projevují náročným chováním, jehož příčinám a spouštěčům je někdy obtížné správně porozumět. Seminář je zaměřen na představení vlivu traumatu v raném dětství na vývoj mozku a jeho fungování v pozdějším věku. Účastníci se také seznámí s vhodnými postupy, kterými lze dosáhnout zmírnění projevů náročného chování dětí s vývojovým traumatem ve školním prostředí.

Seminář je jednou z aktivit projektu Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí realizovaného Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání podpořenou z fondů EHP 2014-2021 zaměřeného na podporu pedagogických pracovníků při vzdělávání dětí a žáků s náročným chováním. Účast je pro zájemce bezplatná. Kapacita semináře je omezena.

Registrujte se zde nebo na e-mail: magdalena.olsanova@cosiv.cz nejpozději do 10.11. 2019 do 12:00. V přihlášce na seminář prosím uveďte Vaše jméno, organizaci a profesi.

Pozvánka v příloze.

publikováno: 31. 10. 2019

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.