+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Semináře pro pedagogy (MŠ, ZŠ, SŠ) II. pololetí 2018/2019

Aktuální nabídka seminářů pro pedagogy mateřských škol:

JAZYKOVÁ PODPORA DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V MŠ
- Praha (7. a 14. března 2019, vždy 13:30-16:45)

STRUČNÝ VHLED DO JAZYKOVÉ PODPORY DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V MŠ
- Praha (28. března 2019, 13:30-16:45)

JAZYKOVÁ PODPORA DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V MŠ PRO POKROČILÉ
- Praha (4. a 11. dubna 2019, vždy 12:00-16:45)

Aktuální nabídka seminářů pro pedagogy základních škol:

ELEKTRONICKÉ ZDROJE, MATERIÁLY A TIPY PRO VÝUKU ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM (ICT VE VÝUCE ŽÁKŮ S OMJ V ZŠ)
- Plzeň (18. února 2019, 14:00 - 17:15)

JAK PODPOŘIT ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM NA ZŠ
- Praha(7. března 2019, 9:00-16:00)

JAK PODPOŘIT ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM NA ZŠ
- Plzeň (13. března 2019, 9:00 - 16:00)

ČEŠTINA JAKO DRUHÝ JAZYK PŘI VÝUCE VE TŘÍDĚ PRO ZŠ
- Plzeň (27. března 2019, 14:00-17:15)

Aktuální nabídka seminářů pro pedagogy základních a středních škol:

METODY VE VÝUCE ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM I. V ZŠ A SŠ
- Praha (14. března 2019, 9:00 - 16:00)

METODY VE VÝUCE ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM I. V ZŠ A SŠ
- Plzeň (18. března 2019, 10:00-13:15)

ÚVOD DO VÝUKY ČEŠTINY JAKO CIZÍHO/DRUHÉHO JAZYKA PRO ZŠ A SŠ
- Praha (1. dubna 2019, 9:00-16:00)

Aktuální nabídka seminářů pro pedagogy středních škol

:
JAK PODPOŘIT ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM NA SŠ
- Ostrava (27. února 2019, 9:00 - 16:00)

JAK PODPOŘIT ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM NA SŠ
- Praha (27. března 2019, 9:00 - 16:00)

publikováno: 15. 01. 2019

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.