+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (8 vyuč. hodin)

Zajímá vás, jak systematicky rozvíjet češtinu dětí s OMJ? Jakou formou s dětmi pracovat a co je vlastně učit? Máte chuť vyzkoušet si jazykové hry a podívat se na videa z praxe? Máte zájem o tipy pro práci s celou třídou?

Lektoruje: 
Kristýna Chmelíková, Jana Keblová, Pavla Benešová
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin
Cena: 
1 890,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Cílem semináře je nabídnout účastníkům možnosti jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci celé třídy a také formou kurzu češtiny jako druhého jazyka. Účastníci získají informace o metodě KIKUS, tipy a náměty ke konkrétním činnostem. Součástí semináře budou video záznamy lekce češtiny z praxe a příprava jazykových činností samotnými účastníky. Prostor bude také pro sdílení zkušeností a diskuse účastníků.

OBSAH SEMINÁŘE

  • stručné informace o procesu osvojování druhého jazyka,
  • možnosti jazykové podpory dětí s OMJ (při řízených činnostech pro celou třídu a v kurzu češtiny),
  • video záznamy z jazykových cvičení a lekcí v praxi,
  • náměty k činnostem pro jednotlivé jazykové roviny,
  • metoda KIKUS - organizace, volba témat, struktura lekce, metodické zásady,
  • příprava konkrétních lekcí ve skupinách s prezentací a zpětnou vazbou,
  • prostor pro diskusi na vybraná témata.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT- 13873/2021-3-518).

Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 18

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Seminář byl všeobecně přínosný a lektorka měla široké vědomosti.“
„Ze semináře jsem nadšená. Lektorka byla úžasná! Má bohaté zkušenosti s prací s dětmi s odlišným mateřským jazykem.“

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.