+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Platforma vyučujících ČDJ v MŠ: Logopedická prevence v MŠ

Setkání platformy vyučujících ČDJ v MŠ.

Datum: 
17. května 2022 (14:00 - 17:00 hodin)
Místo: 
META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Lektoruje: 
Petra Pelikánová
Rozsah: 
3 hodiny
Cena: 
zdarma

CÍL PLATFORMY:
Seznámení pedagogických pracovníků z MŠ se základní problematikou logopedické prevence, s důrazem na získání praktických dovedností pro práci s dětmi nejen s OMJ

OBSAH:

  • Vývoj dětské řeči, jazykové roviny řeči
  • nejčastější poruchy řeči u dětí předškolního věku
  • metody individuální a skupinové podpory rozvoje řeči u dětí
  • praktické tipy a materiály pro správný vývoj řeči dítěte

PRO KOHO JE PLATFORMA URČENA
Pedagogickým pracovníkům mateřských škol a učitelům přípravných tříd vykonávajících svou činnost z více jak 50 % na území hl. m. Prahy.

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
773 609 395

Platforma se koná v rámci projektu Čeština na druhou! (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.