+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• První kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ (4 vyuč. hodiny) - on-line prostředí

Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat s žáky s OMJ pro jejich začlenění do školy a do výuky? Zajímá vás, jaké jsou možnosti podpory žáků s OMJ, co říká legislativa, jak zorganizovat výuku češtiny nebo jak spolupracovat s rodiči? Provedeme vás prvními kroky, kterými začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny, co ho učit nebo jak s ním komunikovat.
Nyní Vám nabízíme možnost realizace semináře z pohodlí Vašeho domova formou online prostředí.

Datum: 
26. května 2020 on-line prostředí (výuka 13:00 – 14:30, 15:30 – 17:00 hodin), (pauza 14:30 – 15:30 hodin)
Místo: 
on-line prostředí platforma ZOOM
Lektoruje: 
Mgr. Michala Bernkopfová, PhD.
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
820,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci semináře se zorientují v oblasti školské legislativy týkající se vzdělávání cizinců a žáků s OMJ a na základě kazuistik se seznámí s možnostmi jejich podpory v oblasti výuky češtiny jako druhého jazyka - jak ji zorganizovat, z čeho ji financovat, na co mají žáci s OMJ nárok.

Účastníci se také seznámí se základními principy komunikace s rodiči dětí s OMJ a získají představu o tom, jak začlenit nově příchozího žáka s OMJ do života školy a třídy.

Seminář bude probíhat interaktivní formou, která vyžaduje aktivní účast a zapojení účastníků do online diskusí.

OBSAH

  • legislativa pro praxi ZŠ s ohledem na podporu žáků s OMJ (nárok na jazykovou přípravu a podporu ve výuce, asistent pedagoga aj.) ,
  • ukázky praxe škol – modely začleňování žáků s OMJ,
  • tipy pro komunikaci a spolupráci s rodiči žáků s OMJ,
  • adaptace žáka s OMJ v novém školním a kulturním prostředí,
  • sdílení praxe, výměna zkušeností mezi účastníky,
  • diskuze v reálném čase ve formě videokonference přes platformu ZOOM.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ, je určen ředitelům a vedoucím pracovníkům škol, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům, metodikům prevence a výchovným poradcům.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č. j. MSMT- 25893/2018-1-758). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 12

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.