+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Role a činnost asistenta pedagoga při podpoře žáků s OMJ - webinář

Pracujete jako asistent pedagoga v ZŠ nebo SŠ a chcete se dozvědět, jak z této pozice podporovat žáky a studenty s odlišným mateřským jazykem (OMJ)? Chystáte se na tuto práci a chcete si rozšířit své znalosti a dovednosti? Akreditovaný webinář je vhodný pro stávající i budoucí asistenty pedagoga, kteří mají ve třídě žáky s OMJ.

Datum: 
1.část - 4. května 2022, 2.část - 5. května 2022 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: 
on-line prostředí, platforma ZOOM
Lektoruje: 
Zuzana Prokopová, Petra Lněničková
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Cena: 
zdarma

CÍL SEMINÁŘE
Cílem semináře je vzdělávání asistentů pedagoga, speciálně zaměřené na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich pedagogů v ZŠ (případně SŠ). Účastníci dostanou tipy na vhodné již existující výukové materiály a tvorbu vlastních materiálů. Budou diskutovat a následně si společně vymezí svou roli při podpoře žáků s OMJ a pedagoga a při spolupráci s rodiči.

OBSAH

  • Co konkrétně se na semináři dozvíte a naučíte?
  • kdo je dítě a žák s OMJ, jaká je situace dětí a žáků s OMJ a jejich potřeby po příchodu do české školy
  • praktické tipy, jak žákům s OMJ ulehčit vstup do školy a podpořit je ve třídě
  • kdo je (dvojjazyčný) asistent pedagoga pro žáky s OMJ - jeho role, kompetence, náplň práce a postavení v rámci školy
  • tipy, jak komunikovat s rodiči žáků s OMJ
  • základní principy pedagogické práce vedoucí k aktivnímu začlenění žáků s OMJ do výuky
  • jaké jsou vhodné výukové materiály (především pracovní listy)
  • konkrétní ukázky a náměty pro práci s žáky s OMJ

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je určen pro asistenty pedagoga, kteří pracují v ZŠ na území hl. města Prahy. Seminář je vhodný i pro zájemce, kteří se připravují na práci s žáky s OMJ ve školách na pozici asistenta pedagoga.

Seminář je vhodný také pro zájemce o práci asistenta pedagoga, kteří mají vlastní migrační a integrační zkušenost. Mohou využít při práci s žáky s OMJ svoji vícejazyčnost a znalost kulturního zázemí žáků.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT- 13873/2021-3-518). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 12

Kontaktujte nás pro více informací

viznerova@meta-ops.cz
608 956 542

Seminář je realizován v rámci projektu Čeština na druhou! (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.