+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Tandemový workshop pro učitele a asistenty pedagoga v ZŠ: spolupráce při podpoře žáků s OMJ

Spolupracujete při podpoře dětí s OMJ s asistentem pedagoga nebo působíte jako asistent pedagoga v ZŠ? Zajímá Vás, jak co nejlépe nastavit efektivní spolupráci? Chcete se inspirovat příklady dobré praxe a ještě více si ve Vašem tandemu ujasnit své role a kompetence?

Datum: 
20. dubna 2022 (14:00 - 17:15 hodin)
Místo: 
META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Lektoruje: 
Radka Nováková, Petra Lněničková
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
zdarma

CÍL WORKSHOPU
Cílem workshopu je prodiskutovat možnosti a výhody spolupráce učitele a asistenta pedagoga tak, aby byla spolupráce efektivní. Zároveň si účastníci vyjasní své role, kompetence i činnosti tak, aby se oba cítili dobře ve třídě i při spolupráci.

OBSAH:

  • reflexe vlastních potřeb a vzájemných očekávání
  • ujasnění kompetencí a odpovědností
  • představení konkrétních možností a forem spolupráce učitele a asistenta ve třídě
  • pojmenování činností, kterými asistent pedagoga podporuje učitele a žáky ve třídě
  • ujasnění, kde jsou hranice asistentské práce – ve vztahu k dětem i k učiteli, případně rodičům dětí či vedení školy
  • podmínky dobré spolupráce na různých úrovních (na úrovni školy jako instituce, v rámci vzájemné komunikace apod.)

PRO KOHO JE WORKSHOP URČEN
Workshop je určen pro učitele a (dvojjazyčné) asistenty pedagoga, kteří pracují s dětmi s odlišným mateřským jazykem v ZŠ. Pro naplnění cílů workshopu je nutné, aby se hlásila dvojice učitel - asistent pedagoga, kteří spolu ve výuce pracují.

Workshop je určen pouze pro zájemce z Prahy.

AKREDITACE
Workshop je akreditován Č.j.: MSMT- 46112/2020-4-85. Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 16 osob (8 dvojic)

Kontaktujte nás pro více informací
Hana Víznerová
viznerova@meta-ops.cz
608 956 542

Workshop se koná v rámci projektu Čeština na druhou! (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.