+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Tandemový workshop pro učitele a asistenty pedagoga v ZŠ: spolupráce při podpoře žáků s OMJ

Spolupracujete při podpoře žáků s OMJ s asistentem pedagoga nebo působíte jako asistent pedagoga? Zajímá Vás, jak co nejlépe nastavit efektivní spolupráci? Chcete se inspirovat příklady dobré praxe a ještě více si ve Vašem tandemu ujasnit své role a kompetence?

Datum: 
27. května (13:45 - 17:45 hodin)
Místo: 
on-line prostředí platforma ZOOM
Lektoruje: 
Radka Nováková, Zuzana Hrušková
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
zdarma

CÍL WORKSHOPU
Cílem workshopu je představit a diskutovat příklady dobré praxe spolupráce asistenta pedagoga (AP) a učitele zejména s ohledem na začleňování a vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) během prezenční i distanční výuky. Účastnici získají přehled možností spolupráce, ujasní si své role, kompetence a činnosti při výuce.

WORKSHOP POVEDOU A PŘÍSPĚVKY Z PRAXE PŘEDSTAVÍ:

  • Radka Nováková, zástupkyně a výchovná poradkyně pro 1. stupeň, ZŠ Týnec n. Sázavou
  • Zuzana Hrušková, odborná pracovnice a metodička DAP pro ZŠ, META,o.p.s.

PRO KOHO JE WORKSHOP URČEN
Workshop je určen pro učitele a (dvojjazyčné) asistenty pedagoga, kteří pracují s žáky s odlišným mateřským jazykem v ZŠ v Praze.
Pro naplnění cílů workshopu je nutné, aby se hlásila dvojice učitel - asistent pedagoga, kteří spolu ve výuce pracují.

AKREDITACE
Workshop je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT- 7075/2018-1-297). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 16

Kontaktujte nás pro více informací
Hana Víznerová
viznerova@meta-ops.cz
608 956 542


Workshop se koná v rámci projektu Čeština na druhou! (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR. 

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.