+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Tandemový workshop pro učitele a asistenty  pedagoga  v  ZŠ - webinář 

Spolupracujete při podpoře žáků s OMJ s asistentem pedagoga nebo působíte jako asistent pedagoga v ZŠ? Zajímá Vás, jak co nejlépe nastavit efektivní spolupráci? Chcete se inspirovat příklady dobré praxe a ještě více si ve Vašem tandemu ujasnit své role a kompetence? 

Datum: 
29. listopadu 2021 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: 
on-line prostředí platforma ZOOM
Lektoruje: 
Radka Nováková, Petra Lněničková
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
820,- Kč / osoba

CÍL WORKSHOPU
Cílem workshopu je prodiskutovat možnosti a výhody spolupráce učitele a asistenta pedagoga tak, aby byla spolupráce efektivní. Zároveň si účastníci vyjasní své role, kompetence i činnosti tak, aby se oba cítili dobře ve třídě i při spolupráci.  

OBSAH

  • reflexe vlastních potřeb a vzájemných očekávání
  • ujasnění kompetencí a odpovědností
  • konkrétní možnosti a formy spolupráce učitele a asistenta ve třídě (při práci s celou třídou, ale i při skupinové výuce na stanovištích apod.)
  • pojmenování činností, kterými asistent pedagoga podporuje učitele a žáky ve třídě
  • ujasnění, kde jsou hranice asistentské práce – ve vztahu k dětem i k učiteli, případně rodičům žáků či vedení školy
  • podmínky dobré spolupráce na různých úrovních (na úrovni školy jako instituce, v rámci vzájemné komunikace apod.)

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Workshop je určen  pro učitele a (dvojjazyčné) asistenty pedagoga, kteří pracují s žáky s odlišným mateřským jazykem  v  ZŠ. Pro naplnění cílů workshopu je  nutné, aby se  hlásila dvojice  učitel -  asistent  pedagoga, kteří spolu ve výuce pracují.  

Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého workshopu.

Maximální počet účastníků: 16 osob (8 dvojic)

Kontaktujte nás pro více informací

viznerova@meta-ops.cz
608 956 542

MŠMT logo
Seminář je realizován v rámci projektu Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků s OMJ, který je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2021.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.