+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Tandemový workshop pro učitele*ky a asistenty*ky pedagoga v ZŠ: Spolupráce při podpoře vícejazyčných dětí

Spolupracujete při podpoře vícejazyčných dětí s asistentem pedagoga nebo působíte jako asistent pedagoga v ZŠ? Zajímá Vás, jak co nejlépe nastavit efektivní spolupráci? Chcete se inspirovat příklady dobré praxe a ještě více si ve vašem tandemu ujasnit své role a kompetence?

Workshop je určen pro dvojici učitel/učitelka a asistent/asistentka pedagoga spolupracující při podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem v ZŠ v Praze.

Datum: 
27. března 2023 (14:00 - 17:15 hodin)
Místo: 
META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Lektoruje: 
Radka Nováková, Petra Lněničková
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
zdarma

ŘEKLI O WORKSHOPU
Na podzim 2022 proběhl na naší škole workshop pro asistenty pedagoga a třídní učitelky. Nastavit podmínky a pravidla pro efektivní vzájemnou spolupráci v této dvojici není jednoduché, proto jsme byli METĚ za seminář vděční. Velice jsme ocenili, že lektorky byly z praxe, a dokázaly se tak vyjadřovat k problémům, které pedagogy opravdu trápí, a pomáhaly jim nacházet když ne řešení, tak schůdné cesty. Lektorky nás uvedly jak do právního kontextu, tak iniciovaly přínosnou debatu, která prohloubila nejen vztahy ve dvojici, ale i napříč celou školou. Díky podnětu, který vyvstal na semináři, se pak naše asistentky mohly vydat na exkurzi do školy, kde jedna z lektorek působí jako asistentka pedagoga.
Jan Voda, ředitel ZŠ Wonderland Academy, Praha

CÍL WORKSHOPU
Cílem workshopu je prodiskutovat možnosti a výhody spolupráce učitele a asistenta pedagoga tak, aby byla spolupráce efektivní. Zároveň si účastníci vyjasní své role, kompetence i činnosti tak, aby se oba cítili dobře ve třídě i při spolupráci.

OBSAH:

  • ujasnění kompetencí a odpovědností
  • představení konkrétních možností a forem spolupráce učitele a asistenta ve třídě
  • pojmenování činností, kterými asistent pedagoga podporuje učitele a žáky ve třídě
  • ujasnění, kde jsou hranice asistentské práce – ve vztahu k dětem i k učiteli, případně rodičům dětí či vedení školy
  • podmínky dobré spolupráce na různých úrovních

PRO KOHO JE WORKSHOP URČEN
Workshop je určen pro učitele a (dvojjazyčné) asistenty pedagoga, kteří pracují s dětmi s odlišným mateřským jazykem v ZŠ. Pro naplnění cílů workshopu je nutné, aby se hlásila dvojice učitel - asistent pedagoga, kteří spolu ve výuce pracují.

Workshop je určen pouze pro zájemce z Prahy.

AKREDITACE
Workshop je akreditován Č.j.: MSMT- 46112/2020-4-85. Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 16 osob (8 dvojic)

Kontaktujte nás pro více informací
Hana Víznerová
viznerova@meta-ops.cz
608 956 542

Workshop je realizován v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 /></p>
</body></html>

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.