+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Výuka češtiny jako druhého jazyka (dlouhodobý vzdělávací kurz)

Učíte nebo byste chtěli učit děti s odlišným mateřským jazykem češtinu v MŠ, ZŠ, nebo SŠ?​

REGISTRACE pro ZŠ/SŠ modul byla z důvodu naplnění kapacity ukončena. V případě zájmu Vás můžeme zařadit jako náhradníka/ci.

Datum: 
30.září 2022 – 2.prosince 2022 (výuková část)
Místo: 
META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Lektoruje: 
tým lektorek
Rozsah: 
50 vyučovacích hodin a 20 hodin navazující pedagogické praxe
Cena: 
ZDARMA

KURZ JE URČEN ZÁJEMCŮM, kteří vykonávají svou pedagogickou činnost na území hl. m. Prahy.

CÍL KURZU
Dozvíte se více o podmínkách vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v ČR, o češtině, jak se ji učí a jak ji vidí nerodilí mluvčí. Dostanete praktické tipy k plánování a realizaci výuky češtiny jako druhého jazyka, k metodám výuky, k tématům a různým lektorským dovednostem. Naučíte se organizovat kurz češtiny a také propojit češtinu jako druhý jazyk se vzdělávacím obsahem, pracovat s dostupnými výukovými materiály a učebnicemi. V neposlední řadě získáte cenné informace o průniku češtiny jako druhého jazyka a speciálního vzdělávání.

O KURZU
Jde o komplexní, akreditovaný vzdělávací program, který zahrnuje 50 vyučovacích hodin kurzu a 20 hodin navazující pedagogické praxe. Nejedná se o kvalifikační kurz, ale o doplňkové vzdělání. Pedagogické vzdělání, zkušenosti a praxe ve školství jsou výhodou, ale NEJSOU podmínkou pro účast v kurzu. Praxi je nutné absolvovat na pražské MŠ, ZŠ, SŠ. V případě potřeby Vám rádi zprostředkujeme kontakt na některou ze škol spolupracujících s námi.

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU:  
(Změna programu vyhrazena.)

30. 09. 2022  (14:00 - 17:15 hodin) Společná část (MŠ, ZŠ/SŠ)
07. 10. 2022  (09:00 - 16:00 hodin) Společná část (MŠ, ZŠ/SŠ)
13. 10. 2022  (14:00 - 17:15 hodin) MŠ modul
14. 10. 2022  (09:00 - 16:00 hodin) MŠ modul
20. 10. 2022  (14:00 - 17:15 hodin) ZŠ/SŠ modul
21. 10. 2022  (09:00 - 16:00 hodin) ZŠ/SŠ modul
04. 11. 2022  (09:00 - 12:15 hodin) MŠ modul
04. 11. 2022  (14:00 - 17:15 hodin) ZŠ/SŠ modul
11. 11. 2022  (09:00 - 14:30 hodin) MŠ modul
24. 11. 2022  (09:00 - 12:15 hodin) MŠ modul
24. 11. 2022  (12:30 - 17:15 hodin) ZŠ/SŠ modul
25. 11. 2022  (14:00 - 17:15 hodin) ZŠ/SŠ modul
29. 11. 2022  (14:00 - 16:15 hodin) Společná část (MŠ, ZŠ/SŠ)
02. 12. 2022  (09:00 - 16:15 hodin) Společná část (MŠ, ZŠ/SŠ)

PRO KOHO JE KURZ URČEN
Cílovou skupinu představují učitelé MŠ, učitelé ZŠ, učitelé SŠ, asistenti pedagogů, vychovatelé, speciální pedagogové, pedagogové volnočasových zařízení a klubů.

AKREDITACE
Kurz je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 682/2020-2-84). Podmínkou získání osvědčení je účast na prezenční části kurzu z 75%, absolvování praxe v mateřské, či základní škole a složení závěrečné zkoušky. Zkouška bude probíhat na základě rozhovoru s využitím portfolia, které bude každý účastník vytvářet,  a to od počátku kurzu (prezenční část), ale především v průběhu navazující pedagogické praxe.

Kontaktujte nás pro více informací
Klára Šuvarská
vzdelavani@meta-ops.cz
773 609 395

Vzdělávací program je realizován v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.