+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Webinář: Úvod do práce s klimatem třídy s ohledem na začleňování dětí s OMJ

Zabýváte se tím, jak pracovat s kolektivem, do kterého se začleňují děti s OMJ včetně nově příchozích dětí z Ukrajiny? Jaké aktivity použít, aby se mohli všichni co nejlépe zapojit? Jak nastavit fungování třídy tak, aby se všechny děti cítily dobře?

Datum: 
18. srpna 2022 (16:00 - 17:30 hodin)
Místo: 
on-line, platforma ZOOM
Lektoruje: 
Marta Poeta
Rozsah: 
2 hodiny
Cena: 
zdarma

CÍL WEBINÁŘE
Cílem webináře je poskytnutí základních informací k metodickým materiálům a uvedení do tématu práce s klimatem třídy s ohledem na začleňování dětí s OMJ.
Webinář se věnuje tématu začleňování nově příchozích dětí, procesu adaptace celého kolektivu a péči o dobré vztahy ve třídě. Má za cíl shrnout to, co META v rámci podpory pedagogům při této práci nabízí ať již ve formě metodických materiálů či prezenčních seminářů.

PRO KOHO JE WEBINÁŘ URČEN
Webinář je vhodný pro pedagogy, kteří se s tématem budování dobrého klimatu třídy a podpory dětí s OMJ seznamují. Vítaní jsou všichni pedagogové zabývající se vzděláváním žáků s OMJ, učitelé, asistenti pedagoga, speciální pedagogové i jiní pedagogičtí pracovníci. Seminář proběhne v online prostředí, ke kterému se můžete připojit odkudkoliv. Je nutné mít funkční kameru a mikrofon.

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
773 609 395

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.