+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Workshop: Práce s kolektivem a zavádění témat migrace a integrace dětí s OMJ ve třídě

Zajímáte se o to, jak seznámit žáky s tématem migrace a integrace a jak s nimi reflektovat aktuální dění a situaci, kdy se do tříd začleňuje více dětí nově příchozích do ČR? Přemýšlíte nad tím, jak pomocí vhodných aktivit ve třídě budovat zdravý kolektiv? Zajímá Vás, jak je možné kolektivu třídy přiblížit menšinové zkušenosti a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem? Co můžete ze své pozice dělat, abyste vytvořili bezpečné prostředí pro diskuzi všem žákům ve třídě? Na workshopu si společně prakticky ukážeme, jak se třídou pracovat a jak zábavnou a interaktivní formou adresovat aktuální témata.

Datum: 
ODLOŽENO, termín bude upřesněn v průběhu září.
Místo: 
META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Lektoruje: 
Marta Poeta, Milena Poeta
Rozsah: 
8 hodin
Cena: 
zdarma

CÍL WORKSHOPU
Účastníci workshopu se prostřednictvím praktických aktivit seznámí se způsoby, jak lze s kolektivem probírat témata migrace a integrace a přinést do třídy program, který přiblíží všem žákům proces adaptace v novém cizojazyčném prostředí. Dále se dozví o potřebách žáků s OMJ a možnostech, jak do jejich začleňování zapojit celou třídu. Vyzkouší si metody a osvojí užitečné principy jak podpořit aktivní a respektující diskuzi. Účastníci budou mít také přehled o největších rizikách, které taková práce s kolektivem může obnášet, a o tipech, jak se jim vyhnout.

OBSAH

  • seznámení s  tématy migrace a integrace dětí s OMJ a způsoby jejich zavádění ve třídě;
  • praktické tipy a nástroje pro práci s kolektivem, ve které jsou i žáci s OMJ;
  • vyzkoušení skupinových aktivit, které využívají principy zážitkové pedagogiky a aktivizační metody;
  • přehled o nabídce audiovizuálních materiálů, které lze pro práci s tématy migrace, diverzity a identity využít;
  • sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE WORKSHOP URČEN
Workshop je určený pro pedagogy druhého stupně základních škol, středních škol a gymnázií - obzvláště vhodný může být pro třídní učitele do třídnických hodin a pro učitele společenskovědních předmětů, kde se témata spojená s migrací probírají. Vítání jsou také dobrovolníci v neformálním vzdělávání, pedagogové volného času, či pedagogičtí asistenti a kdokoli, kdo provází kolektivy a při svém působení má zájem se věnovat tématům setkávání dětí z různých jazykových a kulturních prostředí.
Workshop je veden interaktivní a zážitkovou formou.

Kontaktujte nás pro více informací

poeta@meta-ops.cz
774 761 837

Workshop probíhá v rámci projektu Jako Ty (reg. č. AMIF/22/11) a je financován v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.