+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Začleňování a výuka žáků s OMJ na SŠ - webinář

Zajímá Vás, jak můžete podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem na střední škole? Co říká legislativa ohledně podpůrných opatřeních či úlev u zkoušek? Zvažujete, jaké kroky můžete ze své pozice podniknout, aby byli ve škole úspěšní a spokojení? Na semináři si společně prakticky vyzkoušíme, jak tyto žáky podpořit v rámci školy i samotné výuky.

Lektoruje: 
Michaela Jiroutová, Hana Kačaras, Blanka Blažková
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin
Cena: 
1 890,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci semináře se díky konkrétním kazuistikám a společnému vyvození obeznámí s cílovou skupinou žáků s OMJ a jejich potřebami při studiu střední školy. Dále se zorientují v oblasti školské legislativy týkající se vzdělávání žáků s OMJ na středních školách, dozví se o možnostech jejich podpory a nástrojů, jak tuto podporu realizovat prakticky ve školním prostředí. Prostřednictvím praktických ukázek výukových materiálů a tipů z výuky se účastníci seznámí také se základními principy práce se žáky s OMJ v běžné výuce.

OBSAH

  • seznámení s cílovou skupinou žáků s OMJ na SŠ a jejich různými potřebami;
  • legislativní možnosti podpory žáků s OMJ (podpůrná opatření, organizace výuky ČDJ, úpravy/úlevy u zkoušek aj.);
  • praktické tipy a nástroje pro podporu žáků s OMJ z pozice jednotlivých pedagogů;
  • konkrétní kroky směřující k podpoře žáků s OMJ při nástupu na SŠ i následném studiu;
  • základní doporučení a tipy pro podporu žáků s OMJ v hodinách běžné výuky, jež lze aplikovat v  konkrétním vyučovacím předmětu;
  • způsoby hodnocení žáků s OMJ;
  • sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro pedagogy gymnázií, SOŠ a SOU zabývající se vzděláváním žáků s OMJ; je určen vedoucím pracovníkům škol, učitelům jakýchkoliv předmětů, speciálním pedagogům, metodikům prevence, výchovným poradcům i asistentům pedagoga. Seminář je veden interaktivní a zážitkovou formou.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT-39908/2020-4-975. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 18

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.