+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Talent a píle dětem s OMJ nestačí, bez výuky češtiny jako druhého jazyka se neobejdou

České školy navštěvují děti a žáci, pro které je čeština druhým jazykem. Stejně jako jiné děti mají právo na vzdělání, neznalost jazyka a nesystémová podpora je ale to, co jim v tom často brání. Jazyk a vzdělání jsou přitom základními kameny úspěšné integrace do společnosti. Žáci s odlišným mateřským jazykem i jejich učitelé potřebují systémové ukotvení jazykové podpory – výuky češtiny jako druhého jazyka. Současná situace totiž není ideální a beze změn v legislativě se podpora ve výuce češtiny u dětí, které to potřebují, příliš nezlepší.

Naše letité zkušenosti se začleňováním dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, potřeby ředitelů škol a učitelů, i předpokládaný počet žáků s potřebou výuky češtiny, nás vede k podpoře systémových změn. Kromě Strategických cílů pro rozvoj jazykové přípravy pro roky 2018-2020 jsme vydali 6 infosheetů, kde představujeme jednotlivá témata podložená daty a navrhujeme řešení.

1. Žáci s odlišným mateřským jazykem v českém vzdělávacím systému

2. Čeština jako druhý jazyk

3. Podpora základních škol

4. Žáci s odlišným mateřským jazykem na SŠ
4a Dostupná data o žácích s OMJ na SŠ

5. Předpokládané finanční náklady na podporu žáků s OMJ na ZŠ, SŠ

6. Podpora žáků ZŠ s odlišným mateřským jazykem v Praze

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás
Lucie Soukupová, soukupova@meta-ops.cz, 608 863 915

 

publikováno: 29. 10. 2019

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.