+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Vydali jsme komplexní metodiku pro STŘEDNÍ ŠKOLY

Začátkem dubna 2022 spatřila světlo světa zbrusu nová komplexní metodika:

PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM NA SŠ.

Publikace Vás chronologicky provede celým procesem vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na středních školách, od přijímacího řízení, přes výuku češtiny jako druhého jazyka a češtinu v ostatních předmětech až po maturitní a závěrečné zkoušky. A nejen to – skrze praktické ukázky a příklady dobré praxe, díky nimž se témata postupně rozvětvují a prohlubují, Vám nabídne širokou paletu inspirace.

Své si v ní najdou především pedagogové a vedení škol, ale v zásadě může být přínosná každému, kdo pracuje s dospívajícími s OMJ v oblasti vzdělávání.

Z publikace je možné si vybrat pouze jednotlivé kapitoly nebo ji přečíst souvisle, ale v každém případě se Vás bude snažit vtáhnout do „rozhovoru“ a průběžně vybízet i k práci s vlastním sebeuvědoměním. Neboť pojmenování aktuálního stavu a stanovení realistických cílů je prvním krokem na cestě k efektivní podpoře žáků s OMJ na Vaší škole.

Obsah publikace:
1. Poznáváme žáky s OMJ aneb kdo jsou a co potřebují pro úspěšné studium
2. Budujeme opěrný systém školy aneb jak efektivně využít a rozšířit dosah pedagogického týmu
3. Přijímáme žáky s OMJ na SŠ aneb jak být transparentní v podmínkách přijetí a co zjišťovat o uchazečích
4. Připravujeme se na nástup žáka s OMJ aneb co zjišťovat a zajišťovat
5. Hledáme možnosti podpory aneb jak na podpůrná opatření a jak komunikovat s PPP i rodiči
6. Pečujeme o pohodu ve třídě aneb jak pracovat s třídním kolektivem a zároveň myslet na sebe
7. Učíme češtinu nejen v češtině aneb jak na rozvoj jazykových dovedností v hodinách ČDJ i jinde
8. Stavíme lešení ve výuce aneb jak zpřístupnit učivo (nejen) žákům s OMJ
9. Připravujeme se k maturitě z ČJL aneb o nástrahách maturit a jak se s nimi vypořádat
10. Podporujeme žáky s OMJ v učebních oborech aneb co můžeme dělat již nyní

E-kniha k zakoupení za 250 Kč na stránkách META: https://meta-ops.eu/publikace/pruvodce-svetem-vzdelavani-zaku-s-omj/

publikováno: 26. 04. 2022

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.