+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Vydali jsme Průvodce pro PPP při práci s dětmi s OMJ

META se již více než 13 let věnuje podpoře dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ) a jejich pedagogů. Od září 2016 sledujeme v terénu mnoho otázek týkajících se práce PPP s dětmi a žáky s OMJ. Opakovaně jsme se pokoušeli tyto otázky vyjasňovat na kulatých stolech, seminářích a při práci s klienty (učiteli i cizinci). Nakonec jsme se rozhodli vytvořit Průvodce pro poradny při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem.

Naším záměrem bylo vytvořit rámec tématu podpory a vzdělávání žáků s OMJ, shrnout veškeré dostupné informace na jedno místo a zpřehlednit legislativu. Zároveň se v průvodci věnujeme určitému vymezení rolí poraden a škol, které nejvíce souvisí s jazykovou diagnostikou a procesy při výuce češtiny jako druhého jazyka, která je stále v našem vzdělávacím systému novinkou.

Jsme si dobře vědomi, že nám nepřísluší role vykladačů legislativy, nejsme ani žádným metodickým institutem pro PPP nebo školy, který by měl (ideálně) podobné materiály vytvářet. Přesto jsme se materiál rozhodli vydat a přispět tak k zpřehlednění situace. Věříme, že pomůže jak pracovnicím a pracovníkům poraden, tak školám a v konečném důsledku zejména dětem s OMJ.

Stáhnout Průvodce pro poradny při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem

publikováno: 03. 05. 2019

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.