+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Výzva MŠMT - podpora dětí nenavštěvující školy (září-prosinec)

MŠMT připravilo nově dotační výzvu "Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny září – prosinec 2022"

Aktivita je určena pro děti:

 • od 3 do 5 let, které nenavštěvují mateřskou školu,
 • od 5 do 6 let, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, které nenavštěvují mateřskou školu ani přípravnou třídu ZŠ a vízum jim bylo vydáno po 1. červnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. červnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání,
 • od 6 do 15 let, které nenavštěvují základní školu a vízum jim bylo vydáno po 1. červnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. červnem 2022a nebyly přijaty ke vzdělávání,
 • od 15 do 18 let, které nenavštěvují střední školu a vízum jim bylo vydáno po 1. červnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. červnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání.

Cílem je podpořit děti z Ukrajiny v ČR, které se nenavštěvují MŠ, ZŠ, SŠ v ČR, zejména:

 • podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí
 • Aktivita A – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 18 let věku (12 – 24 dětí)
 • Aktivita B – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 18 let věku (8 – 12 dětí)
 • Šablona = blok 20 hodin volnočasových aktivit s doprovodným rozvojem řečových dovedností u dětí cizinců.
 • Aktivita musí být realizovaná v rozsahu minimálně 20 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích 5 pracovních dní s možností nerovnoměrného hodinového rozložení v jednotlivých dnech.
 • Součástí aktivity musí být podpora rozvoje řečových dovedností v českém jazyce.
 • Po celou dobu realizace je aktivita zajištěna 2 zletilými svéprávnými osobami, z nichž alespoň jedna musí být rodilým mluvčím českého jazyka nebo ovládat český jazyk v úrovni B2 CEFFR
 • Oprávnění žadatelé: veřejná vysoká škola, právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku, územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy a dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí, krajem, hl. městem Prahou, městskou částí hlavního města Prahy nebo dobrovolným svazkem obcí, nestátní nezisková organizace.
 • Termín podání žádosti: 28.7. - 15.9.2022
 • Více viz Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny září – prosinec 2022
publikováno: 28. 07. 2022

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.