+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Vzdělávací program "VÝUKA ČEŠTINY JAKO DRUHÉHO JAZYKA" - distančně

Podpora začínajících učitelek a učitelů při výuce ČDJ.

Učíte nebo začínáte učit vícejazyčné děti a žáky v MŠ či ZŠ?​ Vzdělávací program nabízí podporu méně zkušeným či začínajícím pedagogickým pracovníkům při výuce ČDJ.

cdj

Termín: 08. 02. 2024 — 09. 05. 2024 (výuková část)
Místo konání: on-line (platforma Zoom)
Rozsah: 50 vyučovacích hodin a 20 hodin navazující pedagogické praxe
Cena: zdarma (záloha 3 000 Kč, vratná po absolvování závěrečné zkoušky)

Vzdělávací program bude probíhat od 08. 02.2024 do 21. 06. 2024.

REGISTRACE do kurzu zde.

CÍL KURZU
V kurzu se seznámíte se zásadami a metodami práce s vícejazyčnými dětmi či žáky a žákyněmi, příslušnou legislativou a podmínkami vzdělávání češtiny jako druhého jazyka (ČDJ). Dozvíte se, jak na plánování a realizaci výuky ČDJ, jak češtinu vnímají nerodilí mluvčí a jak se ji učí, a seznámíte se také s různými výukovými metodami a tématy. Naučíte se organizovat kurz češtiny, propojit češtinu jako druhý jazyk se vzdělávacím obsahem i pracovat s dostupnými výukovými materiály. V neposlední řadě získáte cenné informace o průniku češtiny jako druhého jazyka a speciálního vzdělávání. Kurz v distanční podobě je zaměřený především na podporu pedagogů při výuce ČDJ v regionech.

O KURZU
Jedná se o komplexní vzdělávací program, který zahrnuje celkem 50 vyučovacích hodin a 20 hodin navazující pedagogické praxe realizované na škole, kde se ČDJ věnujete. Nejedná se o kvalifikační kurz, ale o doplňkové vzdělání sloužící jako podpora pro začínající či méně zkušené pedagogické pracovníky při výuce ČDJ.

Výuka se bude odehrávat výhradně online. Během jednotlivých lekcí se budeme potkávat v prostředí platformy Zoom, zároveň také bude využívána například platforma Google classroom pro sdílení veškerých dokumentů a prezentací. Lekce budou obsahovat nejen teoretický výklad od metodiček, ale účastníci se budou věnovat také praktickým cvičením, ve kterých budou trénovat své dovednosti a díky videohospitaci budou mít možnost nahlédnout do hodin ČDJ.

Praktické úkoly budou účastníci zaznamenávat do svého portfolia. Součástí tohoto portfolia budou také záznamy povinné pedagogické praxe, jejíž splnění je součástí podmínek úspěšného absolvování kurzu. Pedagogická praxe bude probíhat na vybrané škole dle zameření daného účastníka (tedy základní či mateřská škola), bude probíhat v rozsahu 20 hodin a během celého plnění praxe budou mít účastníci metodickou podporu ze strany metodiček. Konkrétní formy praxe lze vždy sestavit a kombinovat dle dohody s metodičkami. Během pedagogické praxe proběhne jedna hospitace/videohospitace ze strany metodiček ČDJ s následným rozborem, během které bude sledováno, jak si účastníci osvojili dovednosti a metody vyučované v kurzu a jak je aplikují do výuky ČDJ.

Podrobnější požadavky na tvorbu portfolia i plnění praxí metodičky všem účastníkům předají a vysvětlí během jedné z prvních lekcí.

Témata výukové části naleznete zde.

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU:  
(Změna programu vyhrazena.)
08. 02. 2024 (14:00 - 17:30 hodin) Společná část pro MŠ i ZŠ modul
15. 02. 2024 (14:00 - 17:30 hodin) Oddělená výuka pro ZŠ a MŠ modul
22. 02. 2024 (14:00 - 17:30 hodin) Oddělená výuka pro ZŠ a MŠ modul
29. 02. 2024 (14:00 - 17:30 hodin) Oddělená výuka pro ZŠ a MŠ modul
07. 03. 2024 (14:00 - 17:30 hodin) Oddělená výuka pro ZŠ a MŠ modul
14. 03. 2024 (14:00 - 17:30 hodin) Oddělená výuka pro ZŠ a MŠ modul
21. 03. 2024 (14:00 - 17:30 hodin) Oddělená výuka pro ZŠ a MŠ modul
04. 04. 2024 (14:00 - 17:30 hodin) Oddělená výuka pro ZŠ a MŠ modul
11. 04. 2024 (14:00 - 17:30 hodin) Oddělená výuka pro ZŠ a MŠ modul
18. 04. 2024 (14:00 - 17:30 hodin) Oddělená výuka pro ZŠ a MŠ modul
25. 04. 2024 (14:00 - 17:30 hodin) Oddělená výuka pro ZŠ a MŠ modul
02. 05. 2024 (14:00 - 17:30 hodin) Společná část pro MŠ i ZŠ modul
09. 05. 2024 (14:00 - 16:00 hodin) Oddělená výuka pro ZŠ a MŠ modul

PRO KOHO JE KURZ URČEN
Kurz je určen všem začínajícím pedagogickým pracovníkům z MŠ či ZŠ, kteří byli pověřeni výukou ČDJ. Distanční forma je cílena jako podpora směrem k pedagogům působícím v regionech.

Pozvánka ke stažení.

Kontaktujte nás pro více informací
Barbora Knotková
knotkova@meta-ops.cz

abakus

Projekt je realizován za finanční podpory nadačního fondu Abakus.

publikováno: 20. 12. 2023

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.