+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Závěrečné vyjádření ombudsmanky Anny Šabatové k problematice podpůrných opatření

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová vydala stanovisko ke vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Podporuje změnu, kterou MŠMT představilo na konferenci Neznalost jazyka neomlouvá?!. Zároveň kritizuje, že k potřebné podpoře se dostanou jen žáci cizinci, a bez systémové jazykové podpory zůstanou ti žáci, kteří mají odlišný mateřský jazyk, ale neodpovídají kategorii cizinců vymezené zákonem.

Šetření ve věci podpůrných opatření podle § 16 školského zákona pro žáky cizince a žáky s odlišným mateřským jazykem (dále také „žáci s OMJ“)

META ve spolupráci s ČOSIV podala v roce 2016 podnět Veřejné ochránkyni práv, který upozorňoval na nejednotnost postupu školských poradenských zařízení při diagnostice potřeb a doporučování podpůrných opatření u žáků cizinců a žáků s OMJ. Podnět se zároveň vztahoval i na nedostatečné zajišťování jazykové přípravy z pohledu potřeb nově příchozích žáků bez znalosti češtiny. VOP Anna Šabatová po dobu následujících tří let komunikovala s MŠMT o zjednání nápravy. Konstatovala mimo jiné, že „ MŠMT se dopustilo porušení právních předpisů a zásady rovného přístupu žáků s OMJ ke vzdělávání. MŠMT svým postupem dostatečně nezajistilo podporu vzdělávání žáků s OMJ podle § 16 školského zákona a [související] vyhlášky“. V dílčích oblastech MŠMT situaci zlepšilo, avšak stále nedostatečně.

Dnes jsme dostali informaci o ukončení šetření. Paní Šabatová se ve svém vyjádření odvolává na příslib MŠMT, který zazněl na konferenci Neznalost jazyka neomlouvá?! dne 21.1. 2020 v Brně od vedoucího oddělení pana Svatopluka Pohořelého, podle něhož se MŠMT chystá od ledna 2021 zavést systematickou podporu nově příchozích žáků cizinců v rozsahu až 400 hodin intenzivní výuky češtiny. Více v příspěvku zde. „Mám za to, že nově připravovaná koncepce, bude-li schválena a uvedena v účinnost v co nejbližším možném termínu, přináší efektivní a uspokojivé řešení jazykové podpory žáků cizinců. Z tohoto důvodu své šetření uzavírám. Současně však nemohu opomenout, že aktuálně připravovaná koncepce se nemá vztahovat na žáky s OMJ, kteří nejsou cizinci, ale kteří z objektivních důvodů dostatečně neovládají vyučovací jazyk, a proto také nezbytně potřebují efektivní jazykovou podporu.“

Agendu podpory jazykové přípravy dětí a žáků cizinců/s OMJ by měl převzít budoucí nástupce Anny Šabatové v pozici Veřejného ochránce práv.

Více informací o konferenci Neznalost jazyka neomlouvá?! najdete zde.

publikováno: 12. 02. 2020

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.