+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Záznam z konference Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince IV (NPI ČR)

Dne 15. 10. 2020 proběhla online konference Národního pedagogického institutu ČR "Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince IV".

Na konferenci zazněly informace MŠMT k aktuálnímu stavu a plánovaným krokům v oblasti podpory pedagogů pracujících s dětmi/žáky cizinci a informace o aktivitách NPI ČR. Druhý blok byl věnován tématu podpory žáků s odlišným mateřským jazykem v MŠ, ZŠ a SŠ v podmínkách distančního vzdělávání zapříčiněných opatřeními v souvislosti s COVID-19.

Závěrečné workshopy nabídly témata začlenění češtiny jako druhého jazyka do základního povinného vzdělávání a práce s orientačním nástrojem pro určení znalosti českého jazyka nebo hodnocení a klasifikace žáků cizinců.

Sestříhané video příspěvky i prezentace jsou dispozici na stránkách NPI ČR: https://cizinci.npi.cz/konference/konference-2020/

publikováno: 29. 10. 2020

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.