+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Změna v poskytování pedagogické intervence od roku 2021!

Podpůrné opatření pedagogické intervence bylo do konce roku 2020 doporučováno pouze školským poradenským zařízením na základě vyšetření. Od roku 2021 PI poskytuje škola, družina, školní klub nebo SŠ jako podpůrné opatření 1. stupně, a to i bez návštěvy školského poradenského zařízení (ŠPZ). PI budou moci i nadále využívat žáci s OMJ. Vyplývá to z novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., a z novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

PI může vést učitel, vychovatel, asistent pedagoga, speciální pedagog ve vztahu k obsahu a cíli intervence. O zahájení rozhoduje ředitel školy.
Ve vyhlášce nejsou stanovena pravidla pro organizaci PI, neurčuje se minimální a maximální délka PI a nestanovují se limity počtu žáků ve skupině. Škola přizpůsobuje parametry PI potřebám žák a je možné žákovi poskytnout PI samostatně nebo ve skupině. O poskytování je nutné informovat zákonné zástupce.

Financování PI bude realizováno vícero způsoby, vždy záleží na počtu hodin PI a výši úvazku pedagogického pracovníka. Více informací naleznete v článku Pedagogická intervence.

publikováno: 15. 03. 2021

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.