+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Struktura tématu 4. hodina - čas, oblečení Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 5. hodina - lidské tělo a 5 smyslů
Struktura tématu 6. hodina - můj dům a můj denní režim Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 7. hodina - škola Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 8. hodina - město a doprava Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu Rodina Čeština jako druhý jazyk / Příprava a plánování lekce
Struktura tématu Škola Čeština jako druhý jazyk / Než začneme učit
Struktury vzdělávacích systémů v EU Děti s OMJ / Zahraniční vzdělávací systémy
Studenti s OMJ na SŠ v číslech Zpracovali jsme přehledný dokument, který mapuje současnou situaci studentů s odlišným mateřským jazykem na českých středních školách. Jaký je počet cizinců na českých středních školách a je to adekvátní číslo vůči ostatním stupňům škol? Kolik žáků si...
Studium na SŠ - jazykové verze Nerozumí rodiče Vašeho studenta česky a nevědí, jak funguje systém středního školství? Předejte jim obecné informace o středních školách v jazyce, kterému rozumí. Níže najdete zdarma ke stažení dokument o studiu na SŠ ve 12 jazycích.
Sudokopytníci, lichokopytníci Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - Žák pojmenuje...
Surfařův průvodce po internetu Zapojení do výuky a materiály / Mediální výchova V obrovském množství zdrojů, médií a článků by se mohl i zkušený internetový surfař snadno utopit. Přesně proto je zde mediální příručka Surfařův průvodce po internetu – aby pomohla ve chvíli, kdy si jako čtenář nebudeš čímkoliv jistý. Surfařův průvodce...
Svatební košile (Kytice - K.J. Erben) - slovesa Obsahový cíl: - Žák zná soubor balad od K.J.Erbena Kytice, konkrétně pak baladu Svatební košile. - Žák seřadí a stručně popíše děj balady Svatební košile. - Žák přiřadí krátké popisky děje k originálnímu znění balady. - Žák v uvedené baladě formuluje vinu...
Svátky Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: obrazové materiály k vánočním, mikulášským a velikonočním zvykům, koledy, recepty (2. pád podstatných jmen - kilo mouky), státní svátky,...
Světové strany Obsahový cíl: - Žák rozpozná světové strany a jejich označení. - Žák se orientuje v mapě v rámci světových stran. - Žák určí, na které světové straně leží konkrétní město v ČR. Jazykový cíl: - Žák pojmenovává světové strany. - Žák umí vytvořit a použít...
Sylaby pro kurzy ČDJ na SŠ Představené sylaby slouží jako inspirace pro konkrétní obsahovou náplň kurzu ČDJ na střední škole. Pořadí jednotlivých témat není striktní, ale v zásadě reflektuje stoupající náročnost, takže je možné se jím v návaznosti řídit. V jednotlivých ročnících...
Sýrie Profil Sýrie je ke stažení ve formátu PDF.
Systém jazykové přípravy a podpora dle § 16 Na setkání zástupců pedagogicko-psychologických poraden byl představen nový systém jazykové přípravy dle § 20 a jazyková podpora dle § 16.
Tabulka na procvičování češtiny Tuto pomůcku můžete vytvářet jak v digitální tak v papírové podobě. Jde o princip, kdy se do prázdné tabulky napíšou slova, která chceme hravou formou s dětmi procvičovat. Umístíme na start figurky a hážeme kostkou jako v Člověče nezlob se, cestu figruky...
Tabulky - srovnání pohledů českých žáků a žáků s OMJ na tradiční jazykové učivo Zapojení do výuky a materiály / Totéž, ale jinak Tabulky, které srovnávají pohled českých žáků a žáků s OMJ na jazykové učivo obsahují různé poznámky k cílům, obsahu a především způsobu vnímání a učení pomáhají učiteli při učení ve třídě, při plánování a hodnocení Můžeme díky nim plánovat především...
Tělo včely - stavba a funkce Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Obsahový cíl: - Žák si osvojí slovní zásobu týkající se stavby těla včely. - Porovná stavbu těla včely s jiným živočišným druhem. - Popíše tělo včely, jeho stavbu a funkce. - Pozná smyslové orgány těla včely a je schopen je porovnat s člověkem. -...
Téma Rodina Přehledně rozčleněné učivo, které se týká tématu Rodina.
Témata celoročního kurzu Inspirujte se tématy, která naplnila obsah celoroční výuky českého jazyka pro cizince na základní škole. Rozsah výuky byl 6 vyučovacích hodin týdně.
Tematická zpráva – asistent pedagoga Asistent pedagoga / Financování asistenta
Tenké a tlusté střevo Pracovní listy, které vedou žáky k osvojení základních znalostí z oblasti Tenké a tlusté střevo. Část 1 pracuje s klíčovou slovní zásobou, výukovým textem a procvičováním porozumění. Část 2 navazuje procvičováním slovní zásoby, jazykovými a komunikačními...
Tepelné izolace Pracovní listy, které vedou žáky k osvojení základních znalostí z oblasti Tepelné izolace. Část 1 pracuje s klíčovou slovní zásobou, výukovým textem a procvičováním porozumění. Část 2 navazuje procvičováním slovní zásoby, jazykovými a komunikačními úkoly.
Test diskriminace Adaptace a klima školy / Koordinátor integrace cizinců/migrantů
Thajsko
The Leuven scale - Leuvenská škála Leuvenská škála (The Leuven Scale) vznikla pod vedením prof. Ferre Laeverse na univerzitě v belgické Lovani. Tento v zahraničí široce rozšířený nástroj posuzuje úroveň pohody (wellbeing) a zapojení (involvement) dítěte a může být tedy důležitým pomocníkem...
Tichá pošta Univerzální aktivita pro všechny úrovně pokročilosti, lze použít jako procvičování výslovnosti nebo jen jako soutěž.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.