+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Denní režim - básnička Mateřské školy / Adaptace dítěte v MŠ Cíl: Slovesa v infinitivu, slovní zásoba spojená s denním režimem Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci II“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva...
Desatero podpory dětí s OMJ v MŠ Společnost META společně s Magistrátem Hlavního města Prahy vydala Desatero podpory dětí s OMJ v MŠ. Obsahuje základní body, které pomohou pedagogům a ředitelům v mateřských školách lépe začlenit děti s odlišným mateřským jazykem. Najdete zde také tipy...
Desatero práce se žáky s OMJ a SVP Zapojení do výuky a materiály / Zapojení do výuky ZŠ, SŠ V tomto dokumentu je v deseti krocích popsáno, jak postupovat a nastavit žákovo fungování ve výuce pokud má kromě neznalosti češtiny další speciální vzdělávací potřeby (např. SPU).
Desatero pro pedagogy a pro ředitele Žádný univerzální návod, jak pracovat s žáky s OMJ ve škole a ve třídě, neexistuje. Toto téma je obsáhlé a situace jsou často různé. Proto je vhodné postupovat s přihlédnutím ke konkrétní situaci a možnostem školy, žáka, rodiny a dalším okolnostem, které...
Desatero pro rodiče (nejen) dětí s OMJ Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) vydala přehledné Desatero pro rodiče děti (nejen) se speciálními vzdělávacími potřebami.
Desatero pro učitele Zapojení do výuky a materiály / Tipy pro začátek aneb "jak začít" Desatero, které je dobré mít při práci s žákem s OMJ stále na mysli a třeba si ho i pověsit na nástěnku, sestavily v rámci expertních skupin v METĚ paní učitelky a lektorky češtiny pro cizince. Zpracovala Barbora Nosálová.
Desatero pro výuku žáků s OMJ na dálku V době, kdy se uzavřely školy a převedla se výuka do online prostoru, je nutné zohlednit i situaci rodin dětí s odlišným mateřským jazykem. Učitelé se pro tyto děti stávají často jediným spojovníkem s češtinou. META společně s NPI ČR připravila pro...
Desatero spolupráce AP+P Jaké kroky vedou k naplnění efektivní spolupráce mezi asistentem pedagoga a jeho pedagogem? Vytvořili jsme pro Vás deset kroků, které si můžete stáhnout, vytisknout a vyvěsit ve škole na nástěnku. Ideální do třídy, sborovny, nebo kabinetu.
Desatero tipů pro žáky, jak na didakťák Pro potřeby kurzu přípravy žáků s OMJ k maturitě jsme sestavili jednoduchý leták s tipy, jak při samotném psaní testu postupovat.
Desatero tipů, jak na jednotné přijímačky z ČJL Pro uchazeče o střední školy s odlišným mateřským jazykem jsme sepsali pár tipů, jak postupovat při vyplňování jednotného přijímačkového testu z ČJL. Vizuální leták je možné vytisknout a předat žákům jako oporu, důležité je ale žáky s jednotlivými kroky...
Deset principů pro aktivaci hloubkového učení a vyrovnání se se ztrátami Přinášíme Vám doporučení kanadského pedagoga Michaela Fullana Deset principů pro aktivaci hloubkového učení a vyrovnání se se ztrátami.
Deskriptory řečových dovedností pro žáky ZŠ Čeština jako druhý jazyk / Jazyková diagnostika Evropské jazykové portfolio, oficiální evropský doklad o tom, jak ovládáme cizí jazyky, může sloužit jako diagnostický nástroj i pro žáky s odlišným mateřským jazykem. V materiálu ke stažení najdete deskriptory (výstupy) jednotlivých řečových dovedností...
Dětský pokoj Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy pro nečtenáře Cíle: Cíl 1 – slovní zásoba (postel, skříň, krabice, stůl, židle) Cíl 2 – slovní zásoba 1., 2., 4. a 7. pád, předložky (vedle, mezi, pod), příslovce (vpravo, vlevo) Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických...
Diagnostické testy řečových dovedností Čeština jako druhý jazyk / Jazyková diagnostika Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vytvořila standardizované diagnostické testy řečových dovedností žáků-cizinců 1. a 2. stupně základních škol. Při tvorbě testů se vycházelo ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a Evropského...
Didaktický test ČJL - online procvičování Soupis vytvořených "her" v aplikaci Flippity, Wordwall aj. na procvičování k didaktickému testu z ČJL (maturitní zkouška). Odkazy na hry lze poslat studentům k samostatnému procvičování. Jde většinou o zadání z reálných didaktických testů CERMAT...
Diktát s abecedou Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Alternativa diktátu, kdy žáci zapisují slova začínající daným písmenem. Bez speciálních pomůcek.
Dny v týdnu Pracovní list s plánem lekce byl vytvořen pro žáky s různou úrovní znalosti češtiny (úkoly lze dle aktuální úrovně žáků upravovat). Vhodné využití k společné i samostatné práci. Věková skupina: 2. - 3. třída ZŠ (pro vyšší ročníky může plnit opakovací...
Dny v týdnu - Český jazyk Hlavní myšlenkou pracovních listů z oblasti Člověk a jeho svět do hodin českého jazyka na 1. stupni je procvičovat pravopisné a gramatické jevy na známé slovní zásobě probírané v prvouce/přírodovědě. Pracovní list na prvouku k tomuto tématu si můžete...
Doba svatého Václava Zapojení do výuky a materiály / Dobrá praxe Cílem PL pro žáky s OMJ je naučit se tvořit minulý čas, dozvědět se o patronovi České země a o románské architektuře. Žáci z majority mohou některá cvičení využít jako práci s textem, některé úkoly (např. historie chrámu sv. Víta) jsou vhodné a podnětné i...
Dobrá praxe - MŠ Motýlek, Praha 5 Mateřská škola Motýlek se nachází ve starých Stodůlkách v ulici Vlasákova 955, Praha 5 - Stodůlky. Ředitelkou této mateřské školy je od roku 2018 Mgr. Miriam-Claudia Tukorová. Od září 2019 byla MŠ Motýlek zapojena do projektu Naše čtvrť, který měl za...
Dobrá praxe MŠ Janov u Děčína První zkušenost s dítětem s OMJ a nastavení procesu začleňování
Dobrá praxe MŠ Matěchova Praha 4 Proces adaptace u dětí s OMJ a spolupráce s jejich rodiči.
Dobrá praxe MŠ Mezi školami Praha 13 Rozhovor s paní ředitelkou Pavlou Benešovou z mateřské školy Mezi školami na Praze 13.
Dobrá praxe z vyučování hudební výchovy Zapojení do výuky a materiály / Dobrá praxe Popis vyučování hudební výchovy ve třídě s žáky s OMJ.
Doklady o předchozím vzdělání při přijímání na SŠ Střední školy / Doklady o předchozím vzdělání Jednou z velkých otázek v tématu přijímacího řízení je, jaké doklady mají uchazeči o studium na SŠ, kteří se vzdělávali v zahraničí, při přijímacím řízení doložit a kdy. Na základě konzultací s MŠMT a opory ve školském zákoně a vyhlášce o přijímacím...
Domácí úkoly - 15 aktivit pro děti a rodiče Mateřské školy / Inkluze v MŠ Vzniklo v rámci projektu Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ.
Doporučené čítanky pro SŠ a práce s nimi Zapojení do výuky a materiály / Příprava k maturitě V tomto materiálu naleznete soupis dostupných čítanek pro výuku ČJL na střední škole, stručnou analýzu některých z nich z hlediska vhodnosti pro práci žáků s OMJ včetně několika ukázek a tip na práci s čítankami při nacvičování ústní maturitní zkoušky z...
Doporučené očekávané výstupy OSV Střední školy / OSV Metodické příručky vydaná Výzkumným ústavem pedagogickým (resp. NÚV) pomáhají učitelům s očekávanými výstupy Osobnostní a sociální výchovy, a to na základních školách a gymnáziích. Metodické příručky ke stažení níže.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.