+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Nasíma, 25 let, Afghánistán

Nasíma přišla se svým bratrem a jeho rodinou do ČR žádat o mezinárodní ochranu. V oblasti, ze které pochází, neměla jako dívka možnost studovat. Jediným kontaktem se vzděláním byl pro ni tehdy strýc, který jí doma učil vše, co mohla potřebovat. Naučil ji i anglicky.

Nasíma chtěla začít studovat. Když nás navštívila v METĚ, abychom jí s tím pomohli, ještě nikdo netušil, co všechno bude muset zvládnout a jaké překážky bude třeba překonat. Začali jsme společně pracovat na plnění jejího cíle. Prvním krokem bylo zapsat Nasímu do kurzu pro získání základního vzdělání. Vzhledem k tomu, že Nasíma nikdy nedostala šanci chodit do školy, neměla ani žádné vysvědčení. To byl pro školy nabízející kurz nepřekonatelný problém. Nakonec jsme však našli školu, která ji do kurzu vzala. V kurzu se vyučuje obsah učiva 9. třídy, což je český jazyk, matematika, cizí jazyk a přírodovědný a humanitní základ. Na konci roku jsou pak z těchto předmětů závěrečné zkoušky. Pokud je Nasíma splní, dostane certifikát o absolvování a může se přihlásit na střední školu. Nasíma tedy koncem září začala navštěvovat tento kurz.
META Nasímě poskytla doučování z češtiny a také z matematiky, protože bylo jasné, že bez podpory to nemůže zvládnout. Časem začala Nasíma uvažovat o středních školách. Plánovala si, co by chtěla dál v životě dělat, jak se dál rozvíjet. První problém však nastal už při vyplňování přihlášek. Co napsat do vysvědčení, když Nasíma nikdy do školy nechodila? Úředníci z odboru školství si nevěděli rady, nikdo z nich nic takového dosud neřešil. Doporučili nám, ať místo známek z 8. a 9. třídy napíšeme, že Nasíma chodí na kurz, a až kurz dokončí, ať prostě pošle certifikát do školy, do které se dostane. Jenže brzy jsme přišli na to, že tím, že nemá žádné známky, nesplňuje Nasíma kritéria přijímacího řízení. Pokud by ji ředitel školy přijal, tato kritéria by tím porušil, což by mohla řešit ČŠI. Přesto jsme podali přihlášku na střední školu, místo známek napsali učitelé z kurzu ekvivalent pololetního vysvědčení, a k němu jsme napsali průvodní dopis, kde jsme celou situaci vysvětlili. Ředitelka střední školy nás nenechala dlouho čekat na své rozhodnutí a přihlášku odmítla s tím, že Nasíma nesplňuje podmínky přijímacího řízení. Podobná situace se opakovala i na dalších školách.

Nasíma špatně nesla každé odmítnutí, nedokázala pochopit, proč jí střední školy nedávají žádnou šanci na úspěch. Ten se však dostavil na konci června, když udělala závěrečné zkoušky z českého a anglického jazyka, přírodovědného i humanitního základu. Závěrečnou zkoušku neudělala pouze z matematiky. Za rok udělala obrovské pokroky. Komunikuje už také v češtině, což velmi oceňuje i její dobrovolník, který jí stále intenzivně pomáhá s matematikou.

Nasíma je velká bojovnice, která se nevzdává. Sama dnes vidí svou situaci mnohem líp než loni. Rozhodla se celý kurz opakovat, pravidelně ho navštěvuje a opakuje si probíranou látku. Tentokrát už jí čeština nedělá takové problémy, čímž je všechno mnohem jednodušší. Nasíma se těší, že kurz úspěšně dokončí a vrhne se na studium na střední škole.

Šťastný konec!

Nasíma v červnu udělala zkoušku i z matematiky a bude se snažit dostat na vysněnou střední školu! GRATULUJEME!!!

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.