+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Nadaný Artur

Artur byl ve třetím čtvrtletí školního roku přijat do 2. třídy ZŠ. Kromě neznalosti vyučovacího jazyka ve škole také zlobil. Ve spolupráci s Metou rodiče kontaktovali pedagogicko-psychologickou poradnu s poukazem na to, že žák vyžaduje individuální přístup a nejspíš bude potřebovat podpůrná opatření včetně asistenta pedagoga. Příslušná pracovnice poradny však na žádost nereagovala a nenabídla ani žádný termín vyšetření. Na následné urgence pak vyšetření provést odmítala. Mezitím Artur, který neměl nijak individuálně přizpůsobenou výuku, dostával další a další špatné známky z diktátů a vyjmenovaných slov. Zhoršovalo se také jeho chování a vztahy se spolužáky, kvůli čemuž se začala objevovat řada stížností od rodičů ostatních dětí ve třídě. Čím dál obtížnější se stávala také komunikace mezi školou a rodinou, které nepřispíval fakt, že ve škole se jazykovou bariérou Artura nikdo nezabýval.  

Nakonec - na konci prvního pololetí dalšího školního roku - poradna po devíti měsících nečinnosti provedla vyšetření, které potvrdilo, že Artur má nedostatečnou znalost češtiny a výchovné problémy, ale také ukázalo, že je velmi nadaný. Od následujícího školního roku mu byl doporučen asistent pedagoga. Opatření ale přišlo poněkud pozdě. Kdyby hoch dostal vhodnou podporu hned při svém nástupu do školy a výuka byla od začátku přizpůsobena jeho potřebám, mohlo se předejít i problémovému chování.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.