+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Co je pro češtinu typické


(a čemu se tedy věnovat)

Zvuk

 • krátké a dlouhé samohlásky – jejich protiklad je významotvorný (byt x být)
 • i x y jsou odlišná písmena, výslovnost se neliší (mít x mýt)
 • opozice znělosti (ten x den, bez x pes) – hláska se tvoří stejným způsobem, ale jedna tzv. zní (d, b) a druhá tzv. nezní (t, p)
 • asimilace opozice znělosti – na konci slova se znělá hláska vyslovuje jako neznělá (plod, led)
 • ř
 • ch
 • přízvuk na začátku slova nebo na předložce

Grafika

 • přízvuk nemá vliv na délku samohlásky
 • čárky, háčky a kroužek nad písmeny

Mluvnice

 • koncovky
 • slovesný vid
 • pouze 3 slovesné časy
 • způsob slovesného děje
 • volný slovosled
 • aktuální členění výpovědi
 • žádné členy
 • žádný konjunktiv

Skladba /syntax

 • dvojčlenná věta, základ je sloveso
 • struktura věty je určována slovesem a jeho vazbami slova / lexikální rovina
 • odvozování – slova vznikají odvozováním (přípony, předpony)
 • skládání
 • přejímání
 • přechylování
 • zdrobněliny

Zdroj: Nízkoprahové kursy češtiny pro cizince - příručka

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.