+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Pracovní list - nakupování
Pracovní list - moje rodina 1 PL zaměřený na úvodní hodinu (hodiny). Na PL Moje rodina 1 navazuje PL Moje rodina č. 2. PL včetně komentáře.
Pracovní list - kreslící diktát Cíl 1 – opakování pasivní a aktivní slovní zásoby Cíl 2 – přídavná jména (barvy) Cíl 3 - počet Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci II“, který je spolufinancován...
Pracovní list - košík plný ovoce Zapojení do výuky a materiály / I. stupeň (Prv, Př, Vla) PL se zaměřením na rozlišení ovoce (a zeleniny), spojeno s ochutnávkou (aktivita Ochutnávačka).
Pracovní list - bingo Soubor obsahuje komentář k pracovnímu listu (PL) pro učitele a samotný PL.
Pracovní list - moje rodina 2 Čeština jako druhý jazyk / Porozumění - poslech Pl navazuje na PL moje rodina 1. PL včetně komentáře.
Práce s třídním kolektivem
Práce s klíčovým vizuálem - zápis do deníku Zapojení do výuky a materiály / Grafická vizualizace obsahu Cílem tohoto materiálu je naučit žáky s odlišným mateřským jazykem pracovat s deníkem, a to především vytvořit do něj záznam a případně s tímto záznamem dále slovně pracovat. Materiál obsahuje klíčový vizuál pro zápis do deníku.
Práce s autentickým textem Materiál s aktivitami a metodickým komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
PP - Zpráva Zapojení do výuky a materiály / Příprava k maturitě Následující výukový materiál pomáhá žákům s rozpoznáním, charakteristikou a zpracováním krátké zprávy.
PP - Vypravování Pracovní list k přípravě na písemnou práci vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
PP - Popis Pracovní list k přípravě na písemnou práci vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
PP - Dopis Pracovní list k přípravě na písemnou práci vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Pozvánka na Učitelskou kávu s ČDJ Pozvánka pro zájemce o účast na platformě ČDJ, kde se rozebírají témata z této oblasti, sdílí inspirace a navazují kontakty.
Pozvánka do expertní skupiny METY 2023/2024
Pozvánka do expertní skupiny META v projektu Spořen 2
Pozvánka Výukový materiál je zaměřen na téma Pozvánka (slohový útvar Oznámení – Pozvánka). Pracovní list Pozvánka lze využít při výkladu nového slohového útvaru především v 6. ročníku ZŠ pro celou třídu včetně žáků s OMJ. Pro individuální práci žáka s OMJ lze...
Pozorování - formulář
Poznej svých 5 smyslů Aktivita zaměřená na vjemy a části lidského těla (důraz kladen i na slovesa vnímání a pohybu).
Poznávačka obratlovců Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - žák roztřídí dané...
Povolání přiřazujeme Cíle: Cíl 1 – slovní zásoba (povolání, náčiní) Cíl 2 – slovní zásoba ve 4. pádě, slovesa 3. os. přít. č. Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je...
Povolání Cíle : Výčet cílů představuje především možnosti zaměření pracovního listu, není možné obsáhnout při jedné práci s listem vše, pokud je to pro děti nové. Pedagog musí zvolit co a v jakém rozsahu je pro danou skupinu adekvátní. Cíl 1: Nová slovní zásoba...
Potvrzení o studiu Vydává škola při odjezdu žáka zpět na Ukrajinu. Jde o jednotný dvojjazyčný formulář (čeština/ukrajinština). Zdroj: https://www.edu.cz
Potravní řetězce a vztahy mezi organismy Obsahový cíl: - Žák vysvětlí, co je to potravní řetězec; - schematicky znázorní jednoduchý potravní řetězec; - logicky řadí průběh potravního řetězce a vymýšlí další příklady; - klasifikuje zvířata podle zdroje potravy; - rozlišuje masožravce/býložravce/...
Potravní řetězce Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Klíčová slova: potravní řetězec, jídlo, les, pole, farma, voda, býložravec, masožravec, hmyzožravec, všežravec, hmyz Pracovní listy jsou určeny do hodin přírodopisu, zejména pro začátečníky s minimální znalostí českého jazyka. Soubor obsahuje také...
Potok, řeka, rybník - koloběh vody Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Popis věcí - testy A1 a A2 Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat písemně bez...
Popis věci - kartičky Ke každému tématu ze soupisu dovedností jsou k dispozici kartičky s obrázky a se slovní zásobou. Kartičky Popis věci jsou rozděleny do sloupečků: obrázek, slovo (tiskací velké písmo), slovo (tiskací malé písmo) a 2. a 3. stupeň přídavných jmen/ rody...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.