+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
PL Jaroslav Rudiš - Grandhotel (umělecký text) Pracovní list k analýze uměleckého textu vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR...
PL Jaroslav Rudiš - Grandhotel (neumělecký text) Pracovní list k analýze neuměleckého textu vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR...
PL Edgar Allan Poe - Havran (umělecký text) Pracovní list k analýze uměleckého textu vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR...
PL Edgar Allan Poe - Havran (neumělecký text) Pracovní list k analýze neuměleckého textu vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR...
PL Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů (umělecký text) Pracovní list k analýze uměleckého textu vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR...
PL Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů (neumělecký text) Pracovní list k analýze neuměleckého textu vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR...
Pitná voda a znečištění vody Střední školy / Průřezová témata Obsahový cíl: - Žák rozlišuje pitnou a užitkovou vodu, je schopen určit, kdy se jaká používá. - Žák dokáže stručně popsat správný postup čištění vody. - Žák zná zdroje odpadních vod, dokáže stručně popsat cestu vody z domu až zpět do řeky. - Žák...
Píšu, tedy jsem: tipy, co psát Dovednost psaní je jedna z nejkomplexnějších, tedy nejnáročnějších, a zároveň spíše zanedbávaných dovedností při výuce češtiny. Chcete zapojit více aktivit na psaní do výuky ČDJ nebo běžné ČJL? Schází Vám inspirace, jaká slohová cvičení zadávat žákům s...
Pistolníci Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Nejsou potřeba pomůcky. Hra na rozvoj slovní zásoby, rychlá.
Písmeno, slovo, věta Cílová skupina: - žáci 1. stupně ZŠ, uzpůsobeno pro malé děti (1. – 3. třída) Obsahový cíl: - žák porozumí řadovým číslovkám v nejběžnějších kontextech: pořadí v řadě, vyjádření pořadí patra v domě - žák pozná písmena, slova a věty - žák aplikuje řadové...
Písmena Cíle: 1) Určení počátečního písmena jednotlivých zvířat - sluchová analýza, čtenářský pregramotnost 2) Procvičování rodů 3) Předložky pod/nad 4) Sluchová analýza, uvědomění si rozdílu dlouhých a krátkých slabik, počet slabik Výukový materiál byl vytvořen...
Písemná práce - Jak rozumět zadání Zapojení do výuky a materiály / Příprava k maturitě Tento výukový materiál seznamuje žáky s OMJ se zadáním písemné práce u státní maturitní zkoušky z ČJL. Materiál provází žáky podobou dokumentů, se kterými se u písemné práce setkají, a popisuje, k čemu slouží. Dále upřesňuje hodnocení písemné práce a...
Pexeso Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Je třeba mít kartičky s obrázky nebo slovy či texty.
Perština Na těchto stránkách najdete různé dvojjazyčné informace, žádosti a sdělení napomáhající vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči žáků. Některé slouží zejména učitelům pro informování rodičů (přijetí do školy, akce školy, sdělení a částečně informace pro...
Perspektiva žáků s OMJ Graf
Patroni Jedná se o jednorázovou aktivitu do třídy před příchodem žáka s OMJ. Cílem je vyzkoušet si, jaké je o někoho pečovat a zároveň být opečovávaný; vnímat své potřeby a potřeby jiných; vytvoření nových vztahů v kolektivu.
Paráda! Učíme se česky Nová učebnice češtiny jako druhého jazyka pro žáky druhého stupně základních škol, se kterou bude čeština PARÁDA! Kolektiv autorů Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Univerzity Karlovy vydává novou elektronickou učebnici pro vícejazyčné žáky na...
Pády a jejich předložky Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Pracovní list má dvě verze - jednu můžeme použít pro seznámení s pádovými spojeními (žáci mají k dispozici návod k vyplnění), druhou k opakování pro pokročilejší. Žáci buď dostanou, nebo si vytvoří vlastní přehled některých pádových spojení. Lze použít...
P. Bušta - Pád zeppelínu (prostěsdělovací styl, rozbor um.textu) Zapojení do výuky a materiály / Výuka ČJL Následující výukový materiál propojuje výuku literatury, jazyka a slohu. Na povídce Pavla Bušty Pád zeppelínu (z povídkového souboru Expres Praha-Radotin) žáci procvičují prostěsdělovací styl, rozbor uměleckého textu a nacvičují slohový útvar osobní dopis...
Oznámení o ukončení vzdělávání Oznámení o ukončení vzdělávání v MŠ/ZŠ/SŠ pro dítě/žáka z důvodu ukončení pobytu na území České republiky v české/ukrajinské verzi.
Oznámení Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Ovocné stromy a keře Obsahový cíl: - Žák rozliší základní ovocné stromy a keře. - Žák pojmenuje zástupce ovocných stromů a keřů. - Žák popíše proměnu listnatého stromu v průběhu roku. - Žák rozpozná ovocné stromy a keře podle plodu. - Žák rozliší druhy dužnatých plodů....
Ovoce a zelenina - rody, 4. pád Cíl: Slovní zásoba ovoce - hruška, okurka, paprika, jahoda /ananas, banán, meloun, hrášek, 1. pád, 4. pád, slovesa mám, vidím, chci, mužský a ženský rod vybraného ovoce a zeleniny Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a...
Ovoce a zelenina Obsahový cíl: - Žák rozezná jednotlivé druhy ovoce a zeleniny. - Žák se orientuje v textu. - Žák vyhledá v textu klíčová slova a informace. - Žák vybarví obrázek a doplní základní informace do tabulky. - Žák se seznámí s nejčastějšími druhy...
Ovoce (velký, malý, předložky) Cíl: Slovní zásoba ovoce, předložky, přídavné jméno velký, malý. S pokročilými dětmi se lze soustředit i na koncovky přídavných jmen podle rodů (ta velká hruška, ten velký meloun). Málo pokročilé děti mohou jen procvičovat názvy ovoce a přídavná jména...
Osvědčená literatura Mateřské školy / Dvojjazyčné děti v MŠ Seznam osvědčené literatury při práci (nejen) s dětmi s OMJ v MŠ.
Ostatní kroužkovci Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Osobnosti 20. století Obsahový cíl: - Žák se seznámí s vybranými osobnostmi 20. století. - Žák bude pracovat se základními informacemi o jejich životě. - Žák si spojí faktické informace s obrazovým materiálem o dané době. Jazykový cíl: - Žák si procvičí tvary sloves v minulém...
Orientační popis úrovní Popis jazykových úrovní ve vztahu k žákům středních škol. V tabulce najdete vždy stručný popis úrovně, podrobnější popis, který zahrnuje to, co žák umí, co se učí a jak se jazykově projevuje, a tipy na dovednosti, které potřebuje rozvíjet, aby se mohl...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.