+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Oblečení - barvy Cíl: Slovní zásoba: oblečení (kalhoty, šaty, mašle, boty, tričko, kraťasy, pásek, mikina, čepice, deštník, tričko, tričko s dlouhým rukávem, tričko s krátkým rukávem) Barvy: dle jazykové pokročilosti dětí, (například začátečníci - červená, modrá, žlutá...
Oblečení Pracovní list k tématu oblečení + domino Obsahový cíl: - žák se orientuje v jazykových situacích týkajících se oblečení - žák se umí jednoduše vyjadřovat o oblečení - žák rozumí, když se někdo ptá, čí je nějaké oblečení (např. paní učitelka v šatně) - žák...
Objem, hustota a tlak, Archimedův a Pascalův zákon Obsahový cíl: - Žák porozumí veličinám objem, hustota a tlak, je schopen uvést jejich označení, základní a vedlejší jednotky, měřidlo a vzorec na jejich výpočet. - Žák na základě zadání vypočítá příklady na zjištění objemu, hustoty, hmotnosti, tlaku aj...
Obchod, oblečení, peníze Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: slovní zásoba tématu Nakupování, Orientace v prostoru, Oblečení, váha (kilogram, gram), fráze při nakupování, ceny (Kolik to stojí?),...
O dvanácti měsíčkách Pracovní list k tématu měsíce (práce s textem pohádky a práce s písňovým textem) byl vytvořen pro Čtenářský klub pro děti s OMJ, který probíhá v Domě dětí a mládeže Nymburk. Můžete se také inspirovat obecným popisem průběhu aktivit ve Čtenářském klubu....
O co jde Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Je třeba mít připravené kartičky nebo je s žáky vytvořit. Hra vhodná pro opakování slovní zásoby.
Nový systém jazykové přípravy
Nový byt Text a cvičení z učebnice češtiny pro cizince s popisem práce s celou třídou. Dá se využít k výkladu a procvičení např. tohoto učiva: větné členy - přívlastek přídavná jména popis inzerát rozvoj slovní zásoby Při výuce jsme pracovali vždy s celou...
Nemoci a zranění Tyto listy můžeme zařadit v průběhu celého školního roku, nejlépe snad během tématu lidské tělo. Děti často neumějí popsat, co je bolí, kde je to bolí či jaké mají obtíže. V rámci těchto listů se seznámí s nejčastějšími zdravotními pomůckami a zraněními,...
Němčina Deutsch - Informationen für Eltern
Nejste na to sami! - Asistent pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem v českých školách Zapojení do výuky a materiály / Zapojení do výuky Text zprostředkovává zkušenost se zaváděním pozice asistenta pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v českých školách. Zaměřuje se především na způsoby organizace jeho práce v rámci instituce školy, spolupráci s učiteli a v neposlední řadě i...
Neformální čeština (pracovní list) Cílová skupina: - žáci střední školy (ale není problém vybrat jednotlivá cvičení i pro jiné věkové kategorie) Obsahový cíl: - seznámí se s jednotlivými vrstvami jazyka (propojení ČDJ a ČJL) Jazykový cíl: - žáci si rozšíří slovní zásobu a dokážou...
Nechat dítě propadnout není řešení
Nástup nacismu v Německu Tento dokument obsahuje zjednodušený text, který by měl nahradit složitější text v učebnici. Slouží jako ukázka, jak je možné texty přizpůsobovat žákům s OMJ. Vznikl v rámci pracovní skupiny na Dějepis. Text je vhodný spíše pro pokročilejší žáky.
Nástroj pro zjišťování jazykových kompetencí v ČDJ na ZŠ (APIV A) Národní pedagogický institut (NPI ČR) v rámci projektu „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora“ (APIV A) vytvořil nástroj pro zjišťování jazykových kompetencí v češtině...
Naše třída je slovník Jedná se o jednorázovou aktivitu do třídy. Cílem je seznámení nového žáka s prostorem třídy, nová slovíčka.
Nařízení ukrajinského ministerstva školství Nařízení upravující studium ukrajinských žáků středních škol (pozn. středních dle ukrajinského vzdělávacího systému) na školách v zahraničí.
Nápady a náměty pro multikulturní výchovu Zapojení do výuky a materiály / Multikulturní výchova Publikace Já a oni jsme my: Nápady a náměty pro multikulturní výchovu. Předsudky, stereotypy, násilí z nenávisti a aktivní svědek vydalo v roce 2012 In IUSTITIA, o. s. Hlavním tématem této práce je aktivní postoj přihlížejících k projevům předsudků,...
Nápadník SCIO Adaptace a klima školy / Práce s třídním kolektivem Nápadník 65 aktivit - Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky
Nápadníček Připravili jsme pro Vás materiál, kde naleznete různé řízené činnosti pro celou třídu v mateřské škole upravené tak, aby se mohly zapojit také děti s odlišným mateřským jazykem. V upravených aktivitách si děti s OMJ procvičí i gramatiku a slovní zásobu.
Náměty na rozvoj předškoláka Mateřské školy / Dvojjazyčné děti v MŠ Text vznikl při realizaci semináře organizace META pro pedagogy MŠ v prosinci 2010.
Nakupujeme Cíle: Cíl 1 – slovní zásoba (ovoce, zelenina) v 1. pádě Cíl 2 – minulý čas slovesa koupit + 4. pád Cíl 3 – rody, sloveso mít + 4. pád, přídavná jména Cíl 4 – spolupráce/domluva ve dvojici, slovní zásoba (ovoce, zelenina) Výukový materiál byl vytvořen v...
Nakupování Nakupování. V obchodě.
Najít nový domov Děti s OMJ / O migraci Výukový program Najít nový domov je vhodnou formou, jak problematiku uprchlictví představit mladým lidem ve věku 14-18 let. Je určen jak pro výuku ve školách, tak pro práci v neformálních skupinách při nejrůznějších mimoškolních aktivitách. Jeho cílem je...
Najdi 5 rozdílů Aktivita zaměřená na hledání rozdílů na obrázcích (vhodné pro všechny úrovně pokročilosti, záleží však na vhodné volbě obrázků).
Najděte někoho, kdo... Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Můžete mít kartičky připravené nebo je s žáky vytvořit.
Nahosemenné rostliny Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - Žák vysvětlí pojem...
Nácvik rozboru uměleckého textu - tabulka s frázemi Následující materiál slouží k nácviku rozboru uměleckého textu u MZ z ČJL. Dá se využít pro jakýkoli text např. z čítanek, podle textu se pak postupně vyplňuje/kroužkuje apod. U žáků s OMJ je potřeba dbát na jazyk, kterým se o tabulce/struktuře textu...
Náboženství v české historii Obsahový cíl: - Žáci se seznámí s několika historickými událostmi v českých dějinách, v nichž hrálo hlavní roli náboženství. - Žáci vyhledávají v textu klíčové informace, které poté předávají ostatním žákům ve skupině. - Žáci jsou schopni stručně...
Nabídka volnočasových aktivit Adaptace a klima školy / Volnočasové aktivity Seznam nabídky volnočasových aktivit v Praze a Středočeském kraji.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.