+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Oblečení - testy A1 a A2 Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat písemně bez...
Oblečení - rody Cíl: Slovní zásoba oblečení + rody, části těla, sloveso nosit ve spojení s oblečením (nosit na sobě) Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci II“, který je...
Oblečení - písmena Pracovní list je určen předškolákům, může sloužit k rozvoji čtenářské pregramotnosti všech dětí. Cíl: Výslovnost - rozlišení počáteční hlásky slova (s, š, k, b), Slovní zásoba - oblečení Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu...
Oblečení - kartičky Ke každému tématu ze Vzdělávacího obsahu ČDJ jsou k dispozici kartičky a slovníčky se slovní zásobou. Kartičky a slovníček pro téma Oblečení obsahují témata oblečení a doplňky. Kartičky jsou rozděleny do sloupečků: obrázek, slovo v 1. pádě (Co je to?),...
Oblečení - doplňky Tyto pracovní listy rozšiřují především slovní zásobu. Dají se využít v období probírání tématu oblečení, popř. lidského těla. Cíl 1: Osvojení nové slovní zásoby v 1.pádě jednotného čísla, posléze množného včetně zájmen ten, ta, to Cíl 2: Osvojení tvarů...
Oblečení - barvy Cíl: Slovní zásoba: oblečení (kalhoty, šaty, mašle, boty, tričko, kraťasy, pásek, mikina, čepice, deštník, tričko, tričko s dlouhým rukávem, tričko s krátkým rukávem) Barvy: dle jazykové pokročilosti dětí, (například začátečníci - červená, modrá, žlutá...
Oblečení Pracovní list k tématu oblečení + domino Obsahový cíl: - žák se orientuje v jazykových situacích týkajících se oblečení - žák se umí jednoduše vyjadřovat o oblečení - žák rozumí, když se někdo ptá, čí je nějaké oblečení (např. paní učitelka v šatně) - žák...
Objem, hustota a tlak, Archimedův a Pascalův zákon Obsahový cíl: - Žák porozumí veličinám objem, hustota a tlak, je schopen uvést jejich označení, základní a vedlejší jednotky, měřidlo a vzorec na jejich výpočet. - Žák na základě zadání vypočítá příklady na zjištění objemu, hustoty, hmotnosti, tlaku aj...
Obchod, oblečení, peníze Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: slovní zásoba tématu Nakupování, Orientace v prostoru, Oblečení, váha (kilogram, gram), fráze při nakupování, ceny (Kolik to stojí?),...
O dvanácti měsíčkách Pracovní list k tématu měsíce (práce s textem pohádky a práce s písňovým textem) byl vytvořen pro Čtenářský klub pro děti s OMJ, který probíhá v Domě dětí a mládeže Nymburk. Můžete se také inspirovat obecným popisem průběhu aktivit ve Čtenářském klubu....
O co jde Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Je třeba mít připravené kartičky nebo je s žáky vytvořit. Hra vhodná pro opakování slovní zásoby.
Nový systém jazykové přípravy
Nový byt Text a cvičení z učebnice češtiny pro cizince s popisem práce s celou třídou. Dá se využít k výkladu a procvičení např. tohoto učiva: větné členy - přívlastek přídavná jména popis inzerát rozvoj slovní zásoby Při výuce jsme pracovali vždy s celou...
Nemoci a zranění Tyto listy můžeme zařadit v průběhu celého školního roku, nejlépe snad během tématu lidské tělo. Děti často neumějí popsat, co je bolí, kde je to bolí či jaké mají obtíže. V rámci těchto listů se seznámí s nejčastějšími zdravotními pomůckami a zraněními,...
Němčina Deutsch - Informationen für Eltern
Nejste na to sami! - Asistent pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem v českých školách Zapojení do výuky a materiály / Zapojení do výuky Text zprostředkovává zkušenost se zaváděním pozice asistenta pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v českých školách. Zaměřuje se především na způsoby organizace jeho práce v rámci instituce školy, spolupráci s učiteli a v neposlední řadě i...
Neformální čeština (pracovní list) Cílová skupina: - žáci střední školy (ale není problém vybrat jednotlivá cvičení i pro jiné věkové kategorie) Obsahový cíl: - seznámí se s jednotlivými vrstvami jazyka (propojení ČDJ a ČJL) Jazykový cíl: - žáci si rozšíří slovní zásobu a dokážou...
Nechat dítě propadnout není řešení
Nástup nacismu v Německu Tento dokument obsahuje zjednodušený text, který by měl nahradit složitější text v učebnici. Slouží jako ukázka, jak je možné texty přizpůsobovat žákům s OMJ. Vznikl v rámci pracovní skupiny na Dějepis. Text je vhodný spíše pro pokročilejší žáky.
Nástroj pro zjišťování jazykových kompetencí v ČDJ na ZŠ (APIV A) Národní pedagogický institut (NPI ČR) v rámci projektu „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora“ (APIV A) vytvořil nástroj pro zjišťování jazykových kompetencí v češtině...
Naše třída je slovník Jedná se o jednorázovou aktivitu do třídy. Cílem je seznámení nového žáka s prostorem třídy, nová slovíčka.
Nařízení ukrajinského ministerstva školství Nařízení upravující studium ukrajinských žáků středních škol (pozn. středních dle ukrajinského vzdělávacího systému) na školách v zahraničí.
Nápady a náměty pro multikulturní výchovu Zapojení do výuky a materiály / Multikulturní výchova Publikace Já a oni jsme my: Nápady a náměty pro multikulturní výchovu. Předsudky, stereotypy, násilí z nenávisti a aktivní svědek vydalo v roce 2012 In IUSTITIA, o. s. Hlavním tématem této práce je aktivní postoj přihlížejících k projevům předsudků,...
Nápadník SCIO Adaptace a klima školy / Práce s třídním kolektivem Nápadník 65 aktivit - Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky
Nápadníček Připravili jsme pro Vás materiál, kde naleznete různé řízené činnosti pro celou třídu v mateřské škole upravené tak, aby se mohly zapojit také děti s odlišným mateřským jazykem. V upravených aktivitách si děti s OMJ procvičí i gramatiku a slovní zásobu.
Náměty na rozvoj předškoláka Mateřské školy / Dvojjazyčné děti v MŠ Text vznikl při realizaci semináře organizace META pro pedagogy MŠ v prosinci 2010.
Nakupujeme Cíle: Cíl 1 – slovní zásoba (ovoce, zelenina) v 1. pádě Cíl 2 – minulý čas slovesa koupit + 4. pád Cíl 3 – rody, sloveso mít + 4. pád, přídavná jména Cíl 4 – spolupráce/domluva ve dvojici, slovní zásoba (ovoce, zelenina) Výukový materiál byl vytvořen v...
Nakupování Nakupování. V obchodě.
Najít nový domov Děti s OMJ / O migraci Výukový program Najít nový domov je vhodnou formou, jak problematiku uprchlictví představit mladým lidem ve věku 14-18 let. Je určen jak pro výuku ve školách, tak pro práci v neformálních skupinách při nejrůznějších mimoškolních aktivitách. Jeho cílem je...
Najdi 5 rozdílů Aktivita zaměřená na hledání rozdílů na obrázcích (vhodné pro všechny úrovně pokročilosti, záleží však na vhodné volbě obrázků).

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.