+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Co vědět, než nastoupí žák s OMJ
Co učit a co hodnotit? (aneb rýžujeme zlato) Při přípravě plánu hodiny vám pomůže, když si ujasníme klíčové/jádrové učivo. V infografice uvidíte, které otázky je třeba si zodpovědět.
Co přinesla novela školského zákona v inkluzi žáků s odlišným mateřským jazykem V roce 2017 proběhly kulaté stoly k tématu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a reflexi novely školského zákona. Setkání proběhla v Plzni, Ústí nad Labem, Kolíně a Praze, kam META přizvala klíčové zástupce škol, školských poradenských...
Co potřebuje rodič při zápisu dítěte do mateřské školy Připravili jsme pro Vás checklist: Co potřebuje rodič při zápisu dítěte do mateřské školy Ke stažení v češtině. Ke stažení v angličtině.
Co dělat v prvních týdnech - zkušenosti z praxe V tomto materiálu popsaly paní učitelky svoje zkušenosti s žákem s OMJ: co dělaly, když k nim poprvé přišel; jak postupovaly při výuce, jaké materiály používaly, jaké si kladly cíle, co jim připadalo nejdůležitější a co se jim osvědčilo. Zpracovaly...
Číslovky a jejich druhy Obsahový cíl: - žák se dozví druhy číslovek a naučí se je rozlišovat - žák se seznámí se středoevropským kulturním kontextem - několika osobnostmi, činnostmi, událostmi a uměleckými díly - žák dokáže splnit cvičení v učebnici - lze přiřadit i demonstraci...
Čísla a letopočty Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Cílem PL je naučit se pracovat s velkými čísly a základními dějepisnými pojmy jako je letopočet a století. Zároveň si žák osvojí řadové číslovky.
Císařovy nové šaty - Charakteristika postav Pracovní list byl vytvořen v rámci realizace expertních pracovních skupin zaměřených na výuku předmětu Český jazyk a literatura pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě. Žáci v lekcích rozšiřují slovní zásobu o adjektiva, vyjadřující...
Čínština Zapojení do výuky a materiály / Překladové slovníčky Zde jsou překladové slovníčky, které pro METU přeložil pan Václav Laifr.
Čína
Chodička obrázky Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Je třeba mít kartičky s obrázky.
Chodička dialogy Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Nejsou potřeba pomůcky.
Chňapačka Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Je třeba mít kartičky nebo použít nějaké předměty.
Chemie Zapojení do výuky a materiály / Překladové slovníčky Zde si můžete stáhnout překladové slovníčky k jednotlivým předmětům a oblastem učiva v ukrajinštině, ruštině, vietnamštině a angličtině. Překladové slovníčky vydalo SPN - pedagogické nakladatelství, a.s. v roce 2002.
Chemické složení lidského těla Obsahový cíl: - Studenti popíší chemické složení lidského těla. - Studenti vyjmenují nejvýznamnější sacharidy a bílkoviny. - Studenti vysvětlí funkci tuků v lidském těle. - Studenti aplikují hmotnostní zlomek na výpočet hmotnosti jednotlivých chemických...
Chemické prvky Obsahový cíl: - Studenti se seznámí s vybranými chemickými prvky, jejich výskytem a užitím. - Studenti budou znát označení základních chemických prvků. Jazykový cíl: - Studenti porozumí odbornému textu a odpoví na otázky. - Studenti budou schopni...
Checklist pro ředitelky/le: podpora učitelek při vzdělávání vícejazyčných dětí v MŠ Připravili jsme: Checklist pro ředitelky/le mateřských škol Tento nástroj je navržen k podpoře učitelek při vzdělávání vícejazyčných dětí v mateřských školách. S pomocí checklistu budete schopny vytvořit prostředí, které podporuje rozvoj jazykových...
Checklist přijetí do školy Checklist můžete použít jako průvodce při přijímacím pohovoru. Potřebné kroky jsou seřazeny chronologicky a obsahují odkaz na konkrétní formulář z Informace pro rodiče. Ty pak můžete rovnou využít pro komunikaci s rodiči.
Checklist - předpoklady pro efektivní inkluzi vícejazyčného žáka Vytvořili jsme nástroj pro sebehodnocení školy za účelem zjištění předpokladů efektivní inkluze. Checklist shrnuje jednotlivé kroky v procesu začleňování vícejazyčných žáků.
Check-list: Podporujeme středoškoláky s OMJ Střední školy / Začleňování středoškoláků s OMJ Přehled nástrojů, kterými lze podporovat žáky s OMJ na SŠ. Check-list, tedy odškrtávací seznam, může sloužit jako sebehodnotící nástroj pro školu, zda podporuje žáky s OMJ dostatečně (odškrtnutím, co ve škole již zajišťujeme). Tento nástroj lze také...
Chcete přihlásit dítě do základní školy v České republice? Komunikace s rodiči / Spolupráce s rodiči Centrum pro integraci cizinců připravilo základní informace pro rodiče dětí před přijetím na základní školu v ČR. Informace jsou dostupné v jazycích:
Charakteristika literární/filmové postavy Před touto aktivitou je možné zařadit pracovní list Popis osoby, charakteristika. Obsahový cíl: - Žák si osvojí vybranou slovní zásobu potřebnou pro charakteristiku postavy. - Žák charakterizuje vybranou literární nebo filmovou postavu. Jazykový cíl: -...
Charakteristika - Agenti - i věci o nás mluví... Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Materiál je určen pro heterogenní skupinu obsahující jak české žáky, tak žáky s odlišným mateřským jazykem (ŽOMJ). Materiál se skládá z pracovního listu pro žáky, popisu jednotlivých aktivit (metodických poznámek včetně dílčích cílů) a ukázek řešení...
Četl/a jsem knížku (vyprávění děje) Obsahový cíl: - Žák popíše knihu, kterou přečetl. - Žák převypráví děj přečtené knihy. - Žák určí základní informace o knize na základě vlastní čtenářské zkušenosti. - Žák s pomocí zhodnotí přečtenou knihu dle svých možností. Jazykový cíl: - Žák dokončí...
Cestování a Miroslav Zikmund Obsahový cíl: - žáci se seznámí s osobností Miroslava Zikmunda - zopakují si důležitá data z české historie 20. století (propojení ČDJ a dějepisu) - umí vyjádřit své preference při výběru citátu Jazykový cíl: - žáci si rozšíří slovní zásobu - s oporou umí...
Cestování a literatura (cestopis, líčení) Obsahový cíl: - Žák se seznámí s dějem a úryvkem z knihy „Jonathan Swift: Gulliverovy cesty“. - Žák určí typ vypravěče, který se objevuje v díle. - Žák skládá za sebou děj knihy. - Žák se seznámí s literárním žánrem „cestopis“, a to na úryvku z...
Čeština do školy Čeština jako druhý jazyk / Gramatika na začátek Centrum pro integraci cizinců v rámci projektu MŠMT Podpora integrace cizinců na území ČR v roce 2013 vytvořilo materiály pro výuku češtiny pro nově příchozí žáky s odlišným mateřským jazykem. Materiál se sestává z 13 situačních videí, plánů lekcí a...
Čeští králové Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.